ทัวร์ญี่ปุ่น นิกโก้ ฟุกุชิมะ โตเกียว ชมทุ่งดอกไม้และใบไม้เปลี่ยนสี 5วัน 4คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น นิกโก้ ฟุกุชิมะ โตเกียว ชมทุ่งดอกไม้และใบไม้เปลี่ยนสี 5วัน 4คืน

เที่ยวญี่ปุ่น สวนฮิตาชิ ซีไซต์ พาร์ค สะพานแขวนริวจิน สวนแอปเปิ้ลทะเลสาบโกะชิคินุมะ ปราสาทสึรุกะ หมู่บ้านโออุจิ จูกุ โตรกผาโทโน เฮทสึริ เมืองนิกโก้ สะพานชินเคียว ถนนอิโรฮาซากะ 48 โค้ง นั่งกระเช้าลอยฟ้าอะเคจิไดระ ล่องเรือทะเลสาบชูเซ็นจิ ย่านชินจูกุ วัดอาซากุสะ+วิวโตเกียวสกายทรี ชิซุย พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ท ออนเซ็น


ทัวร์ญี่ปุ่น นิกโก้ ฟุกุชิมะ โตเกียว ชมทุ่งดอกไม้และใบไม้เปลี่ยนสี 5วัน 4คืน
รหัสทัวร์
JPLJP_JL00046
จำนวนวันเดินทาง
5วัน 4คืน
กำหนดการเดินทาง
21 ต.ค. 66 - 25 ต.ค. 66
เดินทางโดย
aljapanairlines.jpg
ราคาเริ่มต้น
59,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินนาริตะ – อิออนพลาซ่า
 • วันที่

  2

  สวนฮิตาชิ ซีไซต์ พาร์ค - สะพานแขวนริวจิน - สวนแอปเปิ้ล - ออนเซ็น
 • วันที่

  3

  ทะเลสาบโกะชิคินุมะ - ปราสาทสึรุกะ - หมู่บ้านโออุจิ จูกุ - โตรกผาโทโน เฮทสึริ - ออนเซ็น
 • วันที่

  4

  เมืองนิกโก้ - สะพานชินเคียว - ถนนอิโรฮาซากะ 48 โค้ง - นั่งกระเช้าลอยฟ้าอะเคจิไดระ - ล่องเรือทะเลสาบชูเซ็นจิ - เมืองโตเกียว - ย่านชินจูกุ
 • วันที่

  5

  วัดอาซากุสะ+วิวโตเกียวสกายทรี - ชิซุย พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ท - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ

21 ต.ค. 66 - 25 ต.ค. 66

ผู้ใหญ่
59,900 บาท
เด็กมีเตียง
59,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
57,900 บาท
พักเดี่ยว
10,000 บาท
จอยแลนด์
41,900 บาท
Group Size
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
21 ต.ค. 66 - 25 ต.ค. 66 59,900 59,900 57,900 10,000 - 41,900 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 448 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน