TN-JP-055 HOKKAIDO 6D4N ซุปตาร์ ลำซิ่ง ไตรภาค

สถานที่ท่องเที่ยว :

  • วิ่งเล่นบนทุ่งดอกลาเวนเดอร์ สวยๆ ณ โทมิตะ ฟาร์ม
  • ตระการตากับดอกไม้หลากสีสัน ณ สวนชิคิไซโนะโอกะ
  • บ่อน้ำสีฟ้า ณ เมืองบิเอะ
  • เที่ยวสวนสัตว์อาซาฮิยาม่า และไอซ์ พาวิลเลี่ยน
  • คลองโรแมนติก ณ คลองโอตารุ
  • ช้อปปิ้งจุใจ ณ ทานุกิโคจิ
  • ซิตี้ทัวร์ ณ เมืองซัปโปโร
  • พิเศษ!!! บุฟเฟต์ขาปู Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ

วันเดินทาง

15 – 20 สิงหาคม 2560

ราคา : 39,999 บาท


เดินทางโดย : THAI AIRWAYS

เที่ยวบินขาไป : TG 670  (23.45 – 07.55 น.)

เที่ยวบินขากลับ : TG 671  (10.55 – 16.15 น.)

Time : เวลาประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช.ม. UTC/GMT +9

ค่าเงิน : สกุลเยน (ตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยน คลิ)

อากาศ : (ตรวจสอบสภาพอากาศ คลิก)

วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ


ช่วงค่ำ>> สนามบินสุวรรณภูมิ (20.00 น.)

พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ D สาย การบินไทย มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยตอนรับท่าน


ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ (23.45 น.)

ออกเดินทางสู่ สนามบินชิโตเช่ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยสาย การบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670 (บริการอาหารร้อน พร้อมเครื่องดื่ม บนเครื่อง)


วันที่ 2 : สนามบินชิโตเช่ – เมืองฟูราโน่ – โทมิตะฟาร์ม – สวนชิคิไซโนะโอกะ – เนินเขาเซรุบุโนะโอะกะ – บ่อน้ำสีฟ้า – อาซาฮิคาว่า – อิออน ทาวน์


ช่วงเช้า>> สนามบินชิโตเซ่ (07.55 น.)

เดินทางถึง สนามบินชิโตเซ่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟูราโน่


โทมิตะ ฟาร์ม

นำท่านเข้าชม ฟาร์มโทมิตะ เป็นจุดชมดอกลาเวนเดอร์ที่ดีที่สุด มีวิวทิวทัศที่สวยงามจากฉากหลังเป็น ภูเขาโทกะชิ ใกล้ๆ กับทุ่งดอกไม้ยังมีร้านกาแฟ ร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากลาเวนเดอร์อีกด้วย

อาทิ ซอฟท์ครีมลาเวนเดอร์ พุดดิ้งลาเวนเดอร์ เครื่องดื่มซ่าๆ อย่างโซดาลาเวนเดอร์ และอีกมากมาย

นอกจากจะมีชื่อเสียงเรื่องการปลูกลาเวนเดอร์แล้ว ฟาร์มโทมิตะยังมีการพัฒนาดอกไม้อีกหลากสายพันธุ์ให้ผลิดอกออกใบ และสีสันที่สวยสดงดงาม

ดังจะเห็นได้จากทุ่งดอกไม้ 7 สี หรือ ทุ่งอิโรโดริ ที่มีทั้งสีม่วง สีขาว สีแดง สีส้ม สีชมพู ฯลฯ งดงามดั่งสายรุ้งเลยทีเดียว


สวนชิคิไซโนะโอก (คลิกเว็บทางการ shikisaino o ka)

เดินทางสู่ สวนดอกไม้สุดสวยแห่ง เมืองบิเอะ ที่สวนแห่งนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า เนินสี่ฤดู เนื่องจากมีดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์จัดเรียงสลับสีกันอย่างสวยงาม และดูได้ตลอดทุกฤดูกาลนั่นเอง สวนดอกไม้ขนาดใหญ่มีพื้นที่ 7 เฮคเตอร์ ในช่วงฤดูร้อนเต็มไปด้วยดอกไม้ที่บานสะพรั่ง อิสระให้ท่านชมและเก็บภาพความสวยงามของดอกไม้นานาพรรณตามอัธยาศัย ณ สวนแห่งนี้ท่านสามารถเลือกเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมต่างๆ เช่น การนั่งรถ Norokko (รถลากที่ถูกลากโดยรถแทร็คเตอร์) นั่งรถกอล์ฟสำหรับ 4 ท่าน หรือจะเลือกเล่นรถ ATV ก็ได้ (ราคาเครื่องเล่นไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมประมาณ 500-2000 เยน)


ช่วงเที่ยง >> รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร


เนินเขาเซรุบุโนะโอะกะ (บริการรถชมวิวได้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่รวมค่าทัวร์)

เดินทางสู่ เนินเขาเซรุบุโนะโอะกะ ซึ่งเต็มไปด้วยดอกไม้สีสันสดใสไม่ว่าจะเป็นดอกซัลเวีย ดอกพิทูเนีย หรือดอกแมร์รี่โกลด์ ทำให้มีชื่อเรียกว่า งานผ้าลายดอกไม้ อิสระให้ท่านชมความสวยงามตามอัธยาศัย


สระอะโออิเคะ

เดินทางสู่ สระอะโออิเคะ (Aoiike) หรือ สระน้ำสีฟ้า (Blue Pond) ตั้งอยู่ฝั่งซ้ายของแม่น้ำ Bieigawa ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองบิเอะ ตั้งชื่อตามสีของน้ำที่เกิดจากแร่ธาตุตามธรรมชาติ โดยเพิ่งเกิดขึ้นจากการกั้นเขื่อน เพื่อป้องกันไม่ให้โคลนภูเขาไฟ Tokachi ที่ปะทุขึ้นเมื่อปี 1988 ไหลเข้าสู่เมือง ชมน้ำสีฟ้าที่สดใสเกินกว่าบ่อน้ำตามธรรมชาติทั่วไป ตอไม้สูงจำนวนมากที่สะท้อนให้เห็นความใสแปลกตาที่แสนพิเศษของน้ำในบ่อ ยามครั้นหิมะฤดูหนาวมาเยือน สายธารในสระจะเปลี่ยนเป็นธารน้ำแข็ง ยิ่งสวยงาม น่าพิศวง


เมืองอาซาฮิคาว่า

นำท่านเดินทางสู่ เมืองอาซาฮิคาว่า เป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของ เกาะฮอกไกโด อยู่ทางตอนกลางของเกาะ ได้ชื่อว่าหนาวเย็นที่สุดในฤดูหนาว ของประเทศญี่ปุ่น


อิออน ทาวน์ (ตรงข้ามโรงแรม)

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ณ อิออน ทาวน์ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของฮาซาฮิกาว่า อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึกกัน อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ และขนมขึ้นชื่อของญี่ปุ่น อย่าง คิทแคท สามารถหาซื้อได้ที่นี่เช่นกัน


ช่วงค่ำ >> อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ อิออน ทาวน์


ที่พัก>> SMILE ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่ 3 : สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า – หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า – พิพิธภัณฑ์หิมะ และน้ำแข็งคามิคาวะ – น้ำตกกิงกะ ริวเซย์ – อาซาฮิคาว่า


ช่วงเช้า>> รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม


สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า

ท่านเดินทางสู่ นำท่านสู่ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า เป็นสวนสัตว์ที่มีชื่อเสียงในแถบรอบนอกของ เมืองอะซาฮิกาว่า กลางเกาะฮอกไกโด ซึ่งทางสวนสัตว์อนุญาตให้ผู้เข้าชมได้เข้าชมสัตว์นานาชนิดจากหลากหลายมุมมอง เป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนสวนสัตว์แห่งอื่นๆ

ไฮไลท์!!! ได้แก่ อุโมงค์แก้วผ่านสระว่ายน้ำของเหล่าเพนกวิน และโดมแก้วขนาดเล็กที่อยู่ตรงกลางของโซนหมีขั้วโลก และหมาป่า ผู้เข้าชมจะมองเห็นได้อย่างชัดเจน อิสระให้ท่านชมความน่ารักของสัตว์ประเภทสัตว์อื่นๆ ได้ตามอัธยาศัย


หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า

นำท่านสู่ หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า ที่ราเมนของที่นี่มีรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์และได้รับการกล่าวขานถึงความอร่อยมายาวนานกว่าทศวรรษ หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่าได้ถือกำเนิดขึ้นในปี 1996 โดยรวบรวม ร้านราเมน ชื่อดังของเมืองอาซาฮิคาว่าทั้ง 8 ร้านมาอยู่รวมกันเป็นอาคารหลังคาเดียว

ไฮไลท์!!! หมู่บ้านราเมนที่รวบรวมร้านดังขั้นเทพไว้ในที่เดียว และยังมีห้องเล็กๆที่จัดแสดงประวัติความเป็นมาขอหมู่บ้านแห่งนี้ให้สำหรับผู้ที่สนใจได้มาศึกษาอีกด้วย ทุกๆ ร้านจะสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวของร้านตนเองขึ้นมาเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้า เช่น ร้าน Asahikawa Ramen Aoba ที่แสนภาคภูมิใจในความเป็นราเมนเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดในอาซาฮิคาว่า หรือจะเป็นร้าน Ramen Shop Tenkin ที่เชื่อมั่นในน้ำซุปของตัวเองว่าเป็นหนึ่งไม่แพ้ใครที่สำคัญ ราเมง ถือเป็นอาหารเมนูยอดนิยมของคนญี่ปุ่น เพราะด้วยความที่กินง่าย และมีรสชาติที่หลากหลายจึงเป็นที่ถูกใจของคนญี่ปุ่นทุกเพศทุกวัย


ช่วงเที่ยง >> อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ หมูบ้านราเมง


พิพิธภัณฑ์หิมะและน้ำแข็งคามิคาวะ

เดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์หิมะและน้ำแข็งคามิคาวะ เป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่ โดยสร้างให้เป็นโลกน้ำแข็งที่มีอุณหภูมิภายในต่ำถึง -20 องศาเซลเซียส ด้านหน้าของพิพิธภัณฑ์เป็นศูนย์ขายของที่ระลึก ภายในพิพิธภัณฑ์มีแกลลอรี่ใต้ดินที่รวบรวมชิ้นงานที่ทำมาจากน้ำแข็ง ทางเดินอุโมงค์น้ำแข็งที่ประดับประดาด้วยไฟสวยงาม บาร์น้ำแข็ง และถ้ำจำลองหินงอกหินย้อย นอกจากนั้นยังมีสัตว์ทะเลที่อาศัยอยู่ใต้น้ำแข็ง เช่น คลิโอเนะ หรือที่รู้จักกันในชื่อผีเสื้อทะเลให้ชมกันอีกด้วย


อุทยานแห่งชาติ ไดเซ็ทสึซัง

เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติ ไดเซ็ทสึซัง ชม น้ำตกริวเซ และ น้ำตกกิงกะ ให้ท่านได้สัมผัสความงามของน้ำตกแห่งนี้ในช่วงหน้าหนาว ที่บริเวณน้ำตกจะเต็มไปด้วยหิมะขาวโพลน แล้วสายน้ำบางจุดก็จะกลายเป็นน้ำแข็ง ซึ่งดูสวย และแปลกตาไปอีกแบบนึง


น้ำตกกิงกะ

ถือเป็นตัวแทนของสตรีเพศ เพราะ สายธารที่ไหลลงมานั้นสวยงาม อ่อนช้อย มีจังหวะจะโคน ประหนึ่งการแสดงของเกอิชาในชนชั้นสูง และ น้ำตกริวเซโนะทาคิ คือตัวแทนของบุรุษเพศ เด็ดเดี่ยว รุนแรง เที่ยงตรง แต่งดงาม ประหนึ่งสะเก็ดดาวตกจากคืนรัตติกาลอันมืดมิด


ช่วงเย็น>> อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย


ที่พัก>> SMILE ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่ 4 : เมืองอาซาฮิคาว่า –  เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ – ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ


ช่วงเช้า>> รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม


เมืองโอตารุ

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ โอตารุเป็นเมืองท่าสำคัญสำหรับซัปโปโร และบางส่วนของเมืองตั้งอยู่บนที่ลาดต่ำของภูเขาเท็งงุ ซึ่งเป็นแหล่งสกี และกีฬาฤดูหนาวที่มีชื่อเสียง


คลองโอตารุ

คลองโอตารุ หรือ โอตารุอุนงะ มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ โดยมีโกดังเก่าบริเวณโดยรอบปรับปรุงเป็นร้านอาหารเรียงรายอยู่ ไฮไลท์!! บรรยากาศสุดแสนโรแมนติกคลองแห่งนี้สร้างเมื่อปี 1923 โดยสร้างขึ้นจากการถมทะเล เพื่อใช้สำหรับเป็นเส้นทาง การขนถ่ายสินค้ามาเก็บไว้ที่โกดัง แต่ภายหลังได้เลิกใช้ และมีการถมคลองครึ่งหนึ่งเพื่อทำถนนหลวงสาย 17 แล้วเหลืออีกครึ่งหนึ่งไว้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว มีการสร้างถนนเรียบคลองด้วยอิฐแดง เป็นทางเดินเท้ากว้างประมาณ 2 เมตร


ช่วงเที่ยง>> รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !!! เมนู ชาบู + ขาปูยักษ์


พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี

ชมพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุเป็น!!! ไฮไลท์ หนึ่งในร้านค้าที่ใหญ่ที่สุดของพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีในญี่ปุ่น โดยตัวอาคารมีความเก่าแก่สวยงาม และถือเป็นอีกหนึ่งในสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เมือง


โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ

ชม โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ ตั้งอยู่ใน เมืองโอตารุ เมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านการเป่าแก้วมายาวนาน โดยในอดีตนั้นจุดประสงค์ของการเป่าแก้ว เพื่อใช้เป็นทุ่นให้เรือ แต่ปัจจุบันนี้เป้าหมายของการเป่าแก้ว เพื่อใช้เป็นของใช้หรือของที่ระลึกแทน ซึ่งโรงเป่าแก้วคิตาอิชิเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ที่สุดของเมือง โดยก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1901 ท่ามกลางโรงเป่าแก้วที่มีอยู่มากมาย และผลงานที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของโรงงานแห่งนี้ก็คือ โคมไฟแก้ว และลูกบอลแก้วนั่นเอง นอกจากนี้ยังมีสอนวิธีการเป่าแก้วให้กับนักท่องเที่ยวด้วย


ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้

เดินทางสู่ ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ เพลิดเพลินกับบรรยากาศน่ารักๆ ของตัวการ์ตูนแมวชื่อดัง คิตตี้ ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า และถ่ายรูปตามอัธยาศัย


ช้อปปิ้ง ถนนทานุกิโคจิ

อิสระช้อปปิ้ง ถนนทานุกิโคจิ เป็นย่านการค้าเก่าแก่ของเมืองซัปโปโร โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็นแหล่งรวมร้านค้าต่างๆ อย่างร้านขายกิโมโน เครื่องดนตรี วิดีโอ โรงภาพยนตร์แล้ว ยังมีร้านอาหารมากมาย ทั้งยังเป็นศูนย์รวมของเหล่าวัยรุ่นด้วย เนื่องจากมีเกมเซ็นเตอร์ และตู้หนีบตุ๊กตามากมาย ร้อนดองกี ร้าน 100 เยน นอกจากนั้นที่นี่ยังมีการตกแต่งบนหลังคาด้วยตุ๊กตาทานุกิขนาดใหญ่


ช่วงเย็น >> อิสระรับประทานอาหารเย็น ณ ถนนทานุกิโคจิ


ที่พัก>> T MARK SAPPORO หรือเทียบเท่า


วันที่ 5 : ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกา – สวนโอโดริ – ร้านสินค้าแบรนด์เนมมือสอง – ดิวตี้ฟรี – มิสชุยเอาเล้ตท์ – ศาลเจ้าฮอกไกโด


ช่วงเช้า>> รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6)


ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด

จากนั้นนำท่านสู่ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด เป็นอาคารสีแดงอิฐ สร้างในปี 1888 นับเป็นอาคารขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในไม่กี่อาคารของญี่ปุ่นในสมัยนั้น ภายในตกแต่งอย่างหรูหรา ด้านหน้ามีสัญลักษณ์ดาวห้าแฉก ธงรูปดาวเจ็ดแฉก และสวนหย่อมที่ร่มรื่น เรียงรายด้วยต้น ซากุระ และ ต้นแปะก๊วย อาคารแห่งนี้เคยเป็นที่ทำการรัฐบาลท้องถิ่นสมัยบุกเบิกเกาะฮอกไกโด ปัจจุบันเปิดให้ประชาชนเข้าชมห้องทำงานต่างๆ และหอสมุดเก็บบันทึกทางราชการ


หอนาฬิกาโบราณ

ผ่านชม หอนาฬิกาโบราณ ตัวอาคารและหอนาฬิกาสร้างขึ้นจากไม้ ออกแบบและบริจาคให้โดยรัฐบาลสหรัฐ ในปี 1878 สิบปีหลังจากที่มีการสร้างเมืองซับโปโร ตัวนาฬิกาถูกติดตั้งในปี 1881 จากบริษัท E. Howard & Co. เมือง Boston


สวนโอโดริ – SAPPORO TV TOWER (มีค่าใช้จ่าย 750 เยน)

นำท่านชม สวนโอโดริ ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองที่ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออก และกว้างไปจนถูกฝั่งตะวันตกของตัวเมือง เป็นสวนสาธารณะที่แบ่งตัวเมืองเป็นซีกเหนือใต้ มีถนนตัดผ่านเป็นช่วงๆ ภายในมีสวนไม้ดอกไม้ประดับปลูกไว้งดงามรวมทั้งน้ำพุ และงานประติมากรรมกลางแจ้งตั้งไว้ให้ชม สลับกับม้านั่งที่มีให้เลือกนั่งพักผ่อน ท่านสามารถขึ้นลิฟท์สู่ SAPPORO TV TOWER เพื่อชมทัศนียภาพของ เมืองซัปโปโร โดยมีสวนโอโดริเป็นพระเอกของเมือง


ช่วงเที่ยง >> อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย


ช้อปปิ้งแบรนด์เนมมือสอง

นำท่านช้อปปิ้ง ณ ร้านสินค้าแบรนด์เนมมือสอง ภายในร้านจะมีจำหน่ายสินค้าแบรนด์เนมสภาพดี อาทิ กระเป๋า นาฬิกา รองเท้า มีแบรนด์ต่างๆ ทั้ง louis Vuitton, Gucci , Coach , Prada เป็นต้น อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย


ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี

นำท่านสู่ ดิวตี้ฟรี อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ทั้ง เสื้อผ้า น้ำหอม ต่างๆ ตามอัธยาศัย


มิสชุยเอาเล้ตท์

จากนั้นสู่ มิสชุยเอาเล้ตท์ เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่แห่งแรกของฮอกไกโด มีสินค้าแบรนด์ต่างๆ จำหน่ายเสื้อผ้าผู้หญิง ผู้ชาย เด็ก กระเป๋า รองเท้า และมีร้านอาหารให้เลือกมากมาย


ศาลเจ้าฮอกไกโด

นำท่านชม ศาลเจ้าฮอกไกโด หรือ เดิมชื่อ ศาลเจ้าซัปโปโร เปลี่ยนเพื่อให้สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโด ศาลเจ้าชินโตนี้คอยปกปักษ์รักษา ให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแม้จะไม่ได้มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เก่าแก่นับพันปี ดังเช่นภูมิภาคคันโต (ในช่วง ปลายเดือนเมษายน-กลางเดือนพฤษภาคม บริเวณนี่ถือเป็นจุดชมซากุระที่สวยที่สุดอีกจุดหนึ่งของซัปโปโร)


ช่วงเย็น >> อิสระรับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย


ที่พัก>> T MARK SAPPORO หรือเทียบเท่า


วันที่ 6 : สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ


ช่วงเช้า>> รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม


สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเซ่ (10.55 น.)

เหินฟ้าสู่ กรุงเทพ โดยสาย การบินไทย เที่ยวบินที่ TG 671


ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย (16.15 น.)

เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ยม


อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ,  ค่าภาษีสนามบิน , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระต้องไม่เกินน้ำหนักของมาตรฐานของสายการบินนั้นๆ

ค่าบริการรถรับ – ส่ง และนำเที่ยวตามโปรแกรม , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ (ไม่รวมค่าทิปไกด์)

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**