HT-JP-052 HAPPY TOKYO LOVE LOVE AUTUMN 5D3N

สถานที่ท่องเที่ยว :

  • เที่ยวฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัด
  • ชิมไข่ดำหุบเขาโอวาคุดาชิ
  • หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค
  • ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5
  • วัดอาซากุสะ
  • อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
  • บุฟเฟต์ขาปูยักษ์
  • เลือกเพิ่ม OPTION ตามใจ

วันเดินทาง

วันที่ 2 – 6 ก.ย. 60

ราคา : 23,999 บาท


วันที่ 5 – 9 ก.ย. 60

ราคา : 23,999 บาท


วันที่ 8 – 12 ก.ย. 60

ราคา : 23,999 บาท


วันที่ 11 – 15 ก.ย. 60

ราคา : 24,999 บาท


วันที่ 14 – 18 ก.ย. 60

ราคา : 25,999 บาท


วันที่ 17 – 21 ก.ย. 60

ราคา : 24,999 บาท


วันที่ 20 – 24 ก.ย. 60

ราคา : 24,999 บาท


วันที่ 23 – 27 ก.ย. 60

ราคา : 24,999 บาท


วันที่ 26 – 30 ก.ย. 60

ราคา : 24,999 บาท


วันที่ 29 – 3 ต.ค. 60

ราคา : 25,999 บาท


วันที่ 2 – 6 ต.ค. 60

ราคา : 27,999 บาท


วันที่ 5 – 9 ต.ค. 60

ราคา : 28,999 บาท


วันที่ 8 – 12 ต.ค. 60

ราคา : 27,999 บาท


วันที่ 11 – 15 ต.ค. 60

ราคา : 28,999 บาท


วันที่ 14 – 18 ต.ค. 60

ราคา : 28,999 บาท


วันที่ 17 – 21 ต.ค. 60

ราคา : 28,999 บาท


วันที่ 20 – 24 ต.ค. 60

ราคา : 33,999 บาท


วันที่ 23 – 27 ต.ค. 60

ราคา : 28,999 บาท

เดินทางโดยSCOOT

เที่ยวบินขาไป : TZ 292 (00.30 – 08.00 น.)

เที่ยวบินขากลับ : TZ 291 (10.00 – 14.55 น.)

Time : เวลาประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช.ม. UTC/GMT +9

ค่าเงิน : สกุลเยน (ตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนคลิ)

อากาศ : (ตรวจสอบสภาพอากาศ คลิก)

วันที่ 1 : สนามบินดอนเมือง


ช่วงค่ำ >> สนามบินนานาชาติดอนเมือง (22.00 น.)

พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบิน SCOOT โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัท คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านในการเช็คอิน


วันที่ 2 : นาริตะ – วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด – หุบเขาโอวาคุดานิ – อาบน้ำแร่ธรรมชาติ – บุฟเฟต์ขาปูยักษ์


ช่วงดึก >> ออกจากสนามบินนานาชาติดอนเมือง (00.30 น.)

เหิรฟ้าสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ TZ 292


ช่วงเช้า >> สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (08.00 น.) (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง)

ถึงสนามบินนาริตะ หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแล้ว


วนอุทยานแห่งชาติ ฮาโกเน่

จากนั้นนำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ เดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาติ ฮาโกเน่ สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมโดยเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติ ฟูจิ ฮาโกเน่ อิสึ

ผู้มาเยือนสามารถชื่นชมความงามแห่งธรรมชาติ และดอกไม้นานาพันธุ์หลากสีสัน ที่เบ่งบานตลอดทั้งปี ทิวทัศน์ที่สวยงามหลากหลาย รวมไปถึงภูเขาไฟฟูจิ ทะเลสาบอะชิ และโอวาคุดานิ ฮาโกเน่ยังมีชื่อเสียงในเรื่องของการเป็นแหล่งน้ำพุร้อน ที่แปลกไปกว่านั้นคือ มีจำนวนน้ำพุร้อนมากถึง 17 แห่ง


ช่วงเที่ยง >> บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร


ช่วงบ่าย >> ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

นำท่าน ล่องเรือโจรสลัดที่ ทะเลสาบอาชิ ทะเลสาบที่ก่อตัวจากลาวาของภูเขาไฟฟูจิ หากวันใดอากาศสดใส ท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพอันงดงาม ของทะเลสาบที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง


หุบเขาโอวาคุดานิ (ชิมไข่ดำ)

หุบเขาโอวาคุดานิ หรือ หุบเขานรก ชมบ่อน้ำแร่กำมะถัน ที่สามารถต้มไข่ไห้สุก ด้วยอุณหภูมิ 97 องศาเซลเซียส

ชิมไข่ดำ ที่เชื่อกันว่า เมื่อกินไข่ดำ 1 ฟอง จะทำให้มีอายุยืนยาว ขึ้น 7 ปี สมควรแก่เวลายักษ์ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติปูพร้อมน้ำจิ้มสไตส์ญี่ปุ่นอย่างจุใจ นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก


ช่วงค่ำ >> รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (บุฟเฟต์ขาปูยักษ์)

อิ่มอร่อยกับเมนูมื้อพิเศษที่มีขาปูยักษ์ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติปูยักษ์ ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติปูพร้อมน้ำจิ้มสไตส์ญี่ปุ่นอย่างจุใจ


ที่พัก/โรงแรม >> NEW STAR HOTEL / HATOYA HOTEL / FUJI MATZUSONO HOTEL หรือเทียบเท่า


ออนเซ็นธรรมชาติ

หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงาม และช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น


วันที่ 3 : หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค – ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 – ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว – โตเกียวสกายทรี – วัดอาซากุสะ – ย่านชินจุกุ


ช่วงเช้า >> รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม


หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค

นำท่านสู่ บ่อน้ำธรรมชาติกับความเลื่อมใสศรัทธา ความเชื่อในภูเขาไฟศักดิ์สิทธิ์ ฟูจิยาม่า กับเวลาแสนยาวนาน จากการละลายของหิมะของบนภูเขาไฟฟูจีที่ไหลซึม ลึกลงพื้นพิภพปฏิบัติการซึมซับบริเวณที่ลุ่ม ทำให้เกิดน้ำซึมขังขยายวงกว้างกลายเป็นบ่อขนาดย่อม น้ำในบ่อแต่ละบ่อใสสะอาดจนเกิดสะท้อนที่สวยงาม

ต่อมาในปี ค.ศ. 1985 สถานที่แห่งนี้ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 100 อันดับ แหล่งน้ำจากธรรมชาติ ที่ดีที่สุดของญี่ปุ่น ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองต่างๆ และสินค้าเกษตรกรรมที่ชาวบ้านนำมาขายระหว่างทางได้ ไม่ว่าจะเป็นผักภูเขาที่สดกรอบ ผลไม้อบแห้ง ถั่ว มันญี่ปุ่น และอื่นๆ อีกมากมาย


ภูเขาไฟฟูจิ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ สัมผัสภูเขาไฟฟูจิอย่างใกล้ชิด ที่บริเวณขั้นที่ 5 ซึ่งเป็นจุดที่รถโดยสารสามารถขึ้นไปจอดได้ ฟูจิเป็นภูเขาไฟที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น และยังเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย ท่านสามารถชมความงามของภูเขาไฟฟูจิได้ตลอดทั้งปี เพราะในแต่ละฤดูภูเขาไฟฟูจิจะมีความงดงามที่แตกต่างกัน และเป็นภูเขาไฟที่สวยงามไม่ว่าจะมองจากมุมไหนก็ตาม (หมายเหตุ การขึ้นชมพูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 นั้นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศอำนวย)


พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว

ตั้งอยู่บริเวณใกล้ๆ กับเขตภูเขาไฟฟูจิ ภายในมีห้องจัดแสดงข้อมูลการประทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก ห้องแสดงภาพแผ่นดินไหว ห้องแสดงเหตุการณ์หลังแผ่นดินไหว ห้องจำลองแผ่นดินไหว ห้องอุทกภัย ห้องเขาวงกตกระจก นอกจากนี้ยังมีโซนถ่ายภาพกับภูเขาไฟฟูจิ โซนความรู้ต่างๆ และ โซนช็อปปิ้งสินค้างานฝีมือญี่ปุ่นต่างๆ เช่นมีดแบบดั้งเดิม ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา เครื่องสำอาง และ ของฝากอีกมากมาย และยังมีห้องน้าไว้บริการฟรีอีกด้วย


ช่วงเที่ยง >> บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร


ช่วงบ่าย >> โตเกียว สกาย ทรี

จากนั้นเดินทางสู่เมือง โตเกียว ผ่านชมแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริม แม่น้ำสุมิดะ หอโทรทัศน์ โตเกียวสกาย ทรี เป็นตึกที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น มีความสูงถึง 634 เมตร


วัดอาซากุสะ

เที่ยวชม วัดอาซากุสะ วัดที่เก่าแก่ที่สุด ในกรุงโตเกียว เข้านมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองคำ

นอกจากนั้นท่านยังจะได้พบเก็บภาพประทับใจ กับโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนอยู่บริเวณประตูทางเข้าวัด และยังสามารถเลือกซื้อเครื่องรางของขลัง ได้ภายในวัด ฯลฯ


ช้อปปิ้งถนนนาคามิเซ

เพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนช้อปปิ้งที่มี ชื่อเสียงของวัด มีร้านขายของที่ระลึกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณ

และตบท้ายด้วยร้านขายขนมที่คนญี่ปุ่น มายังวัดแห่งนี้ต้องมาต่อคิวกัน เพื่อลิ้มลองกับรสชาติสุดแสนอร่อย


ช่วงเย็น >> อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย


ที่พัก/โรงแรม >> NARITA REST HOUSE HOTEL / NARITA TOBU HOTEL / NARITA GATEWAY HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่ 4 : ตะลุยโตเกียว – อิสระท่องเที่ยวช้อปปิ้งเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์


ช่วงเช้า >> รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม


หมายเหตุ!!! ในวันที่ปล่อยอิสระตามอัธยาศัยbไกด์จะแนะนำเส้นทางที่ลูกค้าต้องการไปให้กับแต่ละกลุ่ม ซึ่งไกด์ไม่สามารถ นำเที่ยวได้ทุกกลุ่ม เนื่องจากแต่ละบ้านมีความต้องการท่องเที่ยวแต่ละที่ไม่เหมือนกัน ยกเว้น!! ในกรณีที่แต่ละบ้านตกลงที่จะไปเที่ยวสถานที่เดียวกัน ไกด์จึงจะสามารถพาท่านเดินทางไปเที่ยว ณ สถานที่นั้นๆ โดยอาจจะเดินทางโดยรถไฟ รถใต้ดิน หรือรถบัส โดยแต่ละท่านจะออกค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าเดินทาง และค่าเข้าสถานที่ด้วยตัวท่านเอง


Option A : FREE DAY อิสระเต็มวัน (ไม่รวมค่าเดินทาง)

ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง หรือเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ โดยสามารถขอคำแนะนาจากไกด์ในการเดินทาง อาทิ


**อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็นเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลา**


ศาลเจ้าเมจิ

ตั้งอยู่ในเขตชิบุยะ โตเกียว ใกล้ๆ กับสถานีฮาราจูกุ เป็นศาลเจ้าในศาสนาชินโต ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1920 เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแด่ดวงวิญญาณของสมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ และสมเด็จพระจักรพรรดินีโชเก็ง ตามความเชื่อของศาสนาชินโต แต่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ศาลเจ้าแห่งนี้ได้ถูกทาลายไปหมดสิ้น จนกระทั่งสงครามจบลงจึงได้มีการบูรณะขึ้นใหม่จนแล้วเสร็จในปี 1958 สำหรับบรรยากาศภายในศาลเจ้านั้น แม้จะอยู่ในแหล่งพลุกพล่าน แต่ก็ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่ จนเหมือนกับคนละโลกกับภายนอกศาลเจ้า


ย่านฮาราจูกุ

ฮาราจูกุนั้นไม่ใช่แค่ศูนย์รวมของวัยรุ่นที่ชอบแต่งหน้า แต่งตัวมีเอกลักษณ์จนอาจเรียกได้ว่าหลุดโลกอย่างที่เรารู้จักเท่านั้นแต่ฮาราจูกุในอดีตนั้นเป็นเพียงย่านที่พักค้างแรมเล็กๆ เท่านั้น แต่ปัจจุบันฮาราจูกุคือย่านหนึ่งที่ตั้งอยู่ใจกลางโตเกียว ซึ่งที่นี่ไม่เพียงแค่เป็นแหล่งรวมร้านค้าเท่านั้น แต่รอบๆ บริเวณยังมีศาลเจ้า สวนสาธารณะ และถนนเส้นใหญ่สไตล์ตะวันตกแบบ Champs-Elysees เข้าไว้ด้วยกันได้อย่างลงตัว และถนนที่ขึ้นชื่อที่สุดในย่านฮาราจูกุนั้นคือ ถนนทาเคะชิตะที่อยู่ตรงข้ามสถานีฮาราจูกุนั่นเอง


ย่านชิบุย่า


ย่านชิบุย่า คือหนึ่งใน 23 เขตของมหานครโตเกียว และมีพื้นที่เพียง 15 ตารางกิโลเมตรเท่านั้น ซึ่งที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งย่านที่เป็นศูนย์รวมยอดนิยมของวัยรุ่นมากว่า 30 ปี เพราะเป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าแฟชั่นต่างๆ มากมาย โดยย่านชิบุยะนั้นมีศูนย์กลางอยู่ตรงสถานีรถไฟชิบุยะ หนึ่งในสถานีใหญ่ของโตเกียวที่มีความซับซ้อน เพราะมีรถไฟฟ้าทั้งบนดิน และใต้ดินหลายสาย จึงทาให้ สถานีชิบุยะ มีผู้คนผ่านไปมาถึงวันละประมาณ 2 ล้านต้นๆ ที่สำคัญชิบุยะมีจุดนัดพบที่มีชื่อเสียงนั่นก็คือ บริเวณอนุสรณ์รูปปั้นของสุนัขชื่อฮาจิโกะนั่นเอง


ย่านโอไดบะ


ย่านโอไดบะ เป็นแหล่งช้อปปิ้งและความบันเทิงของโตเกียว ถ้าดูจากแผนที่แล้ว Odaiba มีสภาพเป็นเกาะอยู่ที่อ่าวโตเกียว ในสมัยเอโดะ ค.ศ.1603-1868 เกาะ Odaiba ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นป้อมปราการ (คำว่า daiba แปลว่าป้อมปราการ) ป้องกันการรุกรานของข้าศึก ต่อมาอีก 100 กว่าปี เกาะ Odaiba ได้ถูกถมเพิ่มเพื่อใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย ตึก สำนักงาน และ ท่าเรือ การถมทะเลในตอนนั้น ถือว่าเป็นเรื่องใหม่ในวงการก่อสร้างมาก ในปี ค.ศ. 1990 มีโรงแรม และศูนย์การค้ามาเปิดที่ Odaiba และเริ่มมีสิ่งก่อสร้างใหม่ๆ เกิดขึ้นเช่นตึก Fuji TV Building , Telecom Center และ Tokyo Big Sight ตอนนี้ Odaiba เป็นเมืองใหม่ของโตเกียว มีผังเมืองสวยงาม ตึกรูปทรงแปลกๆ รถไม่เยอะเหมือนโตเกียว และไม่วุ่นวาย


ย่านชินจุกุ


ย่านชินจุกุ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อสินค้านานาชนิด ไม่ว่าจะเป็น ร้านซานริโอะ ร้านขายเครื่องอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องสำอาง ต่างๆ กันที่ร้าน MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดาเครื่องสำอางมากมาย อาทิ มาร์คเต้าหู้ , โฟมล้างหน้า WHIP FOAM , ครีมกันแดดชิเซโด้ แอนเนสซ่าที่คนไทยรู้จักเป็นอย่างดี


Option B : เลือกซื้อบัตรเที่ยวดิสนีย์แลนด์ ชาระเพิ่มท่านละ 3,000 บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง)


สวนสนุกระดับโลก โตเกียว ดิสนีย์แลนด์

ดิสนีย์แลนด์โลกแห่งจินตนาการของราชา การ์ตูนญี่ปุ่นซึ่งเป็นดิสนีย์แลนด์แห่งแรกที่สร้างนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใช้ทุนสร้างกว่า 600 ล้านบาท ให้ท่านสนุกสนานกับเครื่องเล่น นานาชนิด (ไม่จำกัดจำนวนการเล่น) ผจญภัยในดินแดนต่างๆ ให้ท่านเล่นเครื่องเล่นตัวใหม่จากภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องดัง Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบียนในดินแดนโจรสลัดจากภาพยนตร์ The Pirate of Caribbean เขย่าขวัญกับบ้านผีสิงใน Haunted Mantion สัมผัสความน่ารักของตุ๊กตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตร์สามมิติ The Invention of the Year ให้ท่านได้สนุกสนานพร้อมกับการจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกน่ารักในดิสนีย์แลนด์ อีกทั้งยังจะได้สัมผัสกับตัวการ์ตูนเอกจากวอลดิสนีย์ อย่าง มิกกี้เม้าส์ มินนี่เม้าส์ พร้อมผองเพื่อนการ์ตูนอีกมากมายสนุกกับการจับจ่ายซื้อของที่ระลึกน่ารักในดิสนีย์แลนด์


**อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็นเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลา**


ที่พัก/โรงแรม >> NARITA REST HOUSE HOTEL / NARITA TOBU HOTEL / NARITA GATEWAY HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่ 5 : สนามบินดอนเมือง


ช่วงเช้า >> บริการอาหารเช้า แบบ SNACK BOX

นำท่านเช้คเอาท์ และเดินทางสู่สนามบินนาริตะ


ออกเดินทางจากสนามบินนาริตะ สู่ประเทศไทย (10.00 น.)

เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SCOOT เที่ยวบินที่ TZ 291


ถึงท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ประเทศไทย (14.55 น.)

ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ


อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ,  ค่าภาษีสนามบิน , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระต้องไม่เกินน้ำหนักของมาตรฐานของสายการบินนั้นๆ

ค่าบริการรถรับ – ส่ง และนำเที่ยวตามโปรแกรม , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ (ไม่รวมค่าทิปไกด์)

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**