บริการจัดกรุ๊ปทัวร์

เราพร้อมบริการด้านการท่องเที่ยวด้วยประสบการณ์ในวงการธุรกิจท่องเที่ยวมามากกว่า 10 ปี บริการจัดกรุ๊ปเหมา ประชุม สัมมนา ดูงาน และกิจกรรม โดยมีทีมงานจัดทำโปรแกรม และกิจกรรมต่างๆ อย่างมืออาชีพ เรามีมัคคุเทศก์ที่มีประสบการณ์สูง รู้จริง ทำงานร่วมกับมัคคุเทศก์ชาวต่างชาติ สามารถให้ข้อมูลความรู้ เกี่ยวกับวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และมารยาทการเข้าสู่สังคมได้เป็นอย่างดี เราให้คำปรึกษาและการวางแผนการท่องเที่ยวเพื่อให้ตรงตามจุดประสงค์ในทุกๆ ด้าน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด

*** บริษัทขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการกับเรา ***

กรุ๊ป ญี่ปุ่น
สถานที่ : ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ
วันเดินทาง : ( )

กรุ๊ป อินเดีย
สถานที่ : อินเดีย แคชเมียร์ ทัชมาฮาล
วันเดินทาง : (22 – 30 ก.ย. 55)

กรุ๊ป บริษัท ติยะไพบูลย์ จำกัด
สถานที่ :  จีน จางเจี่ยเจี้ย
วันเดินทาง : (13 – 18 เม.ย. 57)

กรุ๊ป บจก. แอล.วาย.ซี.อีเล็คทริค
สถานที่ :  จีน คุนหมิง ซิงยี่ น้ำตกหม่าหลิงเหอ
วันเดินทาง : (12 – 15 พ.ย. 52)

กรุ๊ป เกาหลี
สถานที่ : เกาหลีใต้ โซล
วันเดินทาง : (22 – 25 พ.ย. 53)

Leave a Comment

Your email address will not be published. All fields are required.