ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletตักบาตรดอกไม้
dot
dot
bulletอยุธยา
bulletอยุธยา - อ่างทอง
bulletอยุธยา-สุพรรณบุรี
dot
dot
bulletคลองพร้าวรีสอร์ท
bulletเกาะช้าง แกรนด์คาบานา
bulletอาน่า รีสอร์ทแอนด์สปา
bulletรามายานะ รีสอร์ท&สปา
bulletคชา รีสอร์ทแอนด์สปา
bulletเคซีแกรนด์ รีสอร์ท
bulletเดอะเดวา รีสอร์ท
bulletเกาะช้างรีสอร์ทแอนด์สปา
dot
dot
bulletอ่าวพร้าวบีช รีสอร์ท
bulletกัปตันฮุก รีสอร์ท
bulletปีเตอร์แพน รีสอร์ท
bulletเดอะบีชเนเชอรัล รีสอร์ท
bulletเกาะกูด คาบานา
bulletกูดไอซ์แลนด์ รีสอร์ท
bulletคลองเจ้า รีสอร์ท
dot
dot
bulletเที่ยวนครสวรรค์
bulletเที่ยวกาญจนบุรี
bulletเที่ยวนครนายก
bulletเที่ยวราชบุรี
bulletเที่ยวสระบุรี
bulletเที่ยวประจวบคีรีขันธ์
bulletเที่ยวเพชรบุรี
bulletเที่ยวสมุทรสงคราม
bulletเที่ยวชัยนาท
bulletเที่ยวสุพรรณบุรี
bulletเที่ยวอยุธยา
bulletเที่ยวสมุทรสาคร
bulletเที่ยวอุทัยธานี
bulletเที่ยวลพบุรี
bulletเที่ยวปราจีนบุรี
bulletเที่ยวสระแก้ว
dot
dot
bulletเที่ยวชลบุรี
bulletเทียวระยอง
bulletเที่ยวฉะเชิงเทรา
bulletเที่ยวตราด
bulletเที่ยวจันทบุรี
dot
dot
bulletเที่ยวเพชรบูรณ์
bulletเที่ยวเชียงใหม่
bulletเที่ยวแม่ฮ่องสอน
bulletเที่ยวเชียงราย
dot
dot
bulletเที่ยวกระบี่
bulletเที่ยวชุมพร
bulletเที่ยวตรัง
bulletเที่ยวภูเก็ต
bulletเที่ยวสตูล
bulletเที่ยวสุราษฎร์ธานี
bulletเที่่ยวพังงา
dot
dot
bulletเที่ยวอุบล
bulletเที่ยวนครราชสีมา
bulletเที่ยวขอนแก่น
bulletเที่ยวสุรินทร์
bulletเที่ยวหนองคาย
bulletเที่ยวอุดร
dot
ข้อมูลการเดินทาง
dot
bulletการเดินทางสู่เกาะช้าง
bulletการเดินทางไปเกาะกูด
bulletการเดินทางไป จ.กระบี่

 

เที่่ยวทั่วไทย    กรุ๊ปสัมนา   กรุ๊ปอินเซ็นทีฟ   กรุ๊ปท่องเที่ยว    ราคาพิเศษสุด !!!

บริการ นำเที่ยวเมืองจีน  เที่ยวฮ่องกง  เที่ยวเกาหลี  เที่ยวญี่ปุ่น ไม่ว่ากรุ๊ปใหญ่หรือเล็ก ราคาพิเศษสุด !!! 

 

 

เที่ยวราชบุรี

 

เที่ยวเมืองกาญจนบุรี

 

เที่ยวนครนายก ฉะเชิงเทรา

 

เที่ยวสุพรรณบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี

 

เที่ยวชลบุรี

 

เที่ยวระยอง

 

เที่ยวจันทบุรี  ตราด

 

เที่ยวอยุธยา ลพบุรี อ่างทอง

 

เที่ยวเพชรบุรี

 

เที่ยวประจวบคีรีขันธ์

 

เที่ยวนครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม

 

เที่ยวปราจีนบุรี สระแก้ว

 

 Joy Group กี่ท่านก็ไปได้...บินแน่นอน!!...บินแบบสบายใจ...ไม่ต้องเสี่ยงโดนหลอก...

 

 

 มาเก๊า ฮ่องกง จูไห่

 เดินทาง ตุลาคม2559 - ธันวาคม 2559

นำชมวิคทอเรียพอยซ์ ไหว้เจ้าแม่กวนอิม ณ รีพัลเบย์ ชมชิมช้อปร้านช๊อคกาแลค อิสระช้อปปิ้งย่านดังจิมซา

จุ่ย  ชมจูไห่ฟิชเช่อร์เกิลล์สัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ สวนหยวนหมิงชิงหยวน ชมโชว์หม่งหุยหยวนหมิงหยวน

นำท่านช้อปปิ้งตลาดนัดใต้ดินก๊กเป่ย เข้ามาเก๊าสู่วัดอาม่า นำชมวิหารเซนต์ปอลล์ เซนาโดสแควร์ และนำชม

ลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชีย เดอะเวเนเชี่ยน

ราคาเริ่มต้น 11,555.- 

 มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่

เดินทา มิถุนายน - ตุลาคม 2559

สุดจิ๊ด...เที่ยวมาเก๊าราคาเดียว ตลอดมิถุนายน - ตุลาคม ชมเจ้าแม่กวนอิม วิหารเซนต์ปอล เซนาโดสแควส์

เดอะเวเนเชี่ยน จูไห่ ตลาดใต้ดินกงเป่ย ชมโชว์สุดพิเศษหยวนหมิงชิงหยวน อาหารพิเศษเป่าฮื้อ ไวน์แดง

ราคา 8,888.-

 

 

 

 ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่

เดินทาง กรกฎาคม2559 - ธันวาคม 2559

นำท่านนมัสการหลวงพ่อวัดหวังต้าเซียน ไหว้เจ้าแม่กวนอิม ณ ชายหาดรีพัลเบย์ ช้อปปิ้งร้านชอคกาแลค

ช้อปปิ้งย่านดังถนนนาธาน โอเชี่ยนเทอมินัล นำท่านสักการะเทพเจ้ากวนอู เทพเจ้าแห่งโชคลาภ เจ้าแม่กวน

อิม ณ วัดไป๋หลิน นำท่านสู่สวนหยวนหมิงชิงหยวน ชมโชว์พิเศษหม่งหุยหยวนหมิงชิงหยวน วัดผู่ถ่อ ถ่ายรูป

กับจูไห่ฟิชเชอร์เกิลล์ ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊กเป่ย

ราคาเริ่มต้น 9,999.- 

 

 ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ จิมซาจุ่ย

เดินทางตุลาคม - ธันวาคม 2559 วันปีใหม่

นำท่านนมัสการหลวงพ่อวัดหวังต้าเซียน ไหว้เจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพัลเบย์ ช้อปปิ้งชอคโกแลค อิสระช้อป

ปิ้งถนนนาธาน โอเชี่ยนเทอร์มินัล เที่ยวชมเมืองตากอากาศจีนตอนใต้จูไห่ถ่ายรูปกับสาวงามสัญลักษณ์เมือง

จูไห่ พร้อมชมโชว์อลังการแสง สี เสียง ณ พระราชวังหยวนหมิงหยวน ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ยซื้อสินค้า

ราคาถูก

ราคาเริ่มต้น  10,999.- 

ฮ่องกงไหว้พระ 9 วัด

เดินทางกรกฎาคม - สิงหาคม2559

นำท่านนั่งกระเช้านองปิง นมัสการพระใหญ่วัดโป่หลินบนเกาะลันเตา นมัสการเจ้าแม่กวนอิมเทพเจ้า

แห่งโชคลาภ ณ หาดรีพัลเบย์ นำท่านสู่วัดหมันโหมว วัดแม่กวนอิมฮ่องฮำ วัดเทียนโหว่ ไหว้เจ้าแม่ทับทิม

วัดหยุ่นหยุ่น ไหว้เทพเจ้าประจำตัว วัดหวังต้าเซียนไหว้เจ้าพ่อหวังต้าเซียน วัดนางชี  หมุนกังหันโชค ณ วัด

แชกงหมิว  ช้อปปิ้งแบรนเนมย่านจิมซาจุ่ย

ราคาเริ่มต้น 18,900.- 

 

ฮ่องกง เชินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า นองปิง

เดินทางสิงหาคม 2559

นั่งกระเช้านองปิง สักการะพระใหญ่วััดโป่วหลิง เยือนยุโรปกลางเอเชีย วัดอาม่า โบสถ์เซนต์ปอล เยี่ยมชมเว

เนเชี่ยน ชมพระราชวังหยวนหมิง ชมวิวเกาะฮ่องกงบนยอดเขาวิคตอเรียปาร์ค นมัสการเจ้าแม่กวนอิมหาดรี

พัลเบย์ หมุนกังหันแก้ชง ขอพรโชคลาภ ณ วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งย่านดังถนนนาธาน ตลาดกงเป่ย

ราคาเริ่มต้น 15,900.-

 

 

 มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ ไหว้พระแก้ชง

เดินทางพฤษภาคม - ธันวาคม 2559

เยือนยุโรปกลางเอเซียโบสถ์เซ์นต์ปอล วัดอาม่า เยี่ยมชมเวเนเชี่ยน ชมพระราชวังหยวนหมิงพร้อมโชว์ชุด

อลังการ นมัสการเจ้าแม่กวนอิม  ณ วัดผู่โถว ถ่ายรูปกับรูปปั้นสาวงาม หวี๋หนี๋ สัญลักษณ์เมืองจูไห่ ช้อปปิ้ง

ตลาดกงเป่ย

ราคาเริ่มต้น  8,900.- 

 

 

 ฮ่องกง ซัมเมอร์เซลส์

เดินทางเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2559

ฮ่องกง ไหว้พระ นั่งกระเช้านองปิง ช้อปปิ้งถนนนาธานกับแบรนด์ดังชั้นนำของโลก ลดกระหน่ำกว่า 70-

80%ทั่วเกาะฮ่องกง นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่รีพัลเบย์ ขอพรวัดนางชี วัดหวังต้าเซียน หมุนกังหันแก้ชงวัดแช

กงหมิว 

ราคาเริ่มต้น 16,900.-

 

 

 มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่

เดินทางเดือนกรกฎาคม -ธันวาคม 2559

สุดคุ้มเที่ยว2เมืองมรดกโลก เที่ยวชมเมืองตากอากาศจีนตอนใต้ ถ่ายรูปคู่รูปปั้นสาวงามกลางทะเล หวี่หนี

สัญญลักษณ์ของเมืองจูไห่ พร้อมโชว์อลังการแสง สี เสียง ที่พระราชวังหยวนหมิงหยวน ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน

กงเป่่ย สินค้าราคาถูก ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียยเดอะเวเนเชี่ยน

ราคาเริ่มต้น 7,900.-

 

ฮ่องกง ซัมเมอร์เซลส์

เดินทางเดือนสิงหาคม 2559

ลดราคาทั้งเกาะสินค้าแบรนด์เนมดัง ทั้งกระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า และอื่นๆอีกมากมายอิสระให้ท่านช้อปเต็มอิ่ม

ไหว้พระขอพรกับองค์เจ้าแม่กวนอิม เทพเจ้าไฉ่เซ่งเอี๊ยะ เทพเจ้าแห่งความรัก และข้ามสะพานต่ออายุ ณ

หาดรีพัลเบย์ นมัสการองค์เจ้าพ่อแชกงหมิว ณ วัดแชกงหมิงวัที่ขึ้นชื่อในเรื่องกังหันนำโชค 

ราคาเริ่มต้น 17,900.-

 

 

 

Hello summer in Korea                                            

เดินทาง พฤษภาคม -กันยายน 2559

ถ่ายรูปน่ารักที่หมู่บ้านเทพธิดาแสนสวย เพลิดเพลินที่ไชน่าทาวน์ สนุกสุดเหวี่ยงที่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

 ชมวิวกรุงโซลที่โซลทาวเวอร์  One mount (snow park) ตามรอยซี่รี่ Winter love song ที่เกาะนามิ ช้อป

ปิ้งที่ตลาดเมียดง เดินเล่นสุดชิลบนถนนสายกาแฟและตลาดอินซาดง 

ราคาเริ่มต้น 14,900.-

พิเศษเดือนกันยาเหลือเพียง 12,900.-

                                       

Three colour leaves in Korea

เดินทางเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2559

ถ่ายรูปน่ารักที่หมู่่บ้านเทพนิยาย สนุกสุดเหวี่ยงที่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ชมวิวกรุงโซลที่โซลทาวน์เวอร์ ตาม

รอยซีรี่ย์ที่เกาะนามิ ถ่ายรูปกับสแตนดี้ กัปตันยูชีจินที่ DDP ถ่ายภาพแนวใหม่ที่พิพิธภัณฑ์ภาพสามมิติ ช้อป

ปิ้งที่ทงแดมุน และเมียงดง สนุกสนานกับการปั่น Real bike

ราคาเริ่มต้น 15,900.-

 

Perfect ski in Korea

เดินทาง ธ่ันวาคม 2559

พักที่สกีรีสอร์ท พร้อมเล่นสนุกสุดเหวี่ยงที่ลานสกีขนาดใหญ่ ย้อนรอยซีรี่ย์ดังที่เกาะนามิ ถ่ายรูปสามมิติที่

Trick eye ชมน้ำแข็งแกะสลักที่ Ice musium สนุกสุดเหวี่ยงที่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ชมวิวกรุงโซลที่โซ

ลทาวเวอร์ ตามรอยซีรี่ย์ที่เกาะนามิ ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ตลาดดังเมียงดง

 

ราคาเริ่มต้น 18,900.-

 Snow winter in Korea

ออกเดินทางเดือนธันวาคม 2559

เล่นสนุกสุดเหวี่ยงกับลานสกีขนาดใหญ่ ชิมสตรอเบอรี่สดๆจากไร่ ย้อนรอยซีรี่ย์ดังที่เกาะนามิ ช้อปปิ้งตลาด

ดังเมียงดง เล่นสนุกสุดเหวี่ยงที่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ เรียนสอนทำกิมจิ ใส่ชุดฮันบก ชมวิวกรุงโซลที่โซ

ลทาวน์เวอร์ ถ่ายรูปสามมิติที่ Trick eye และชมน้ำแข็งแกะสลักที่ Ice musium

ราคาเริ่มต้น 16,900.-

 

autumn breeze in Korea

ออกเดินทางเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2559

ถ่ายรูปน่ารักที่หมู่บ้านแห่งเทพนิยายแสนสวย สักการะพระใหญ่ที่วัดชินฮึงซา นั่งกระเช้าขึ้นอุทยานซอรัคซาน

สนุกสุดเหวี่ยงที่สวนสนุกเอเวอแลนด์ ชมวิวกรุงโซลที่โซลทาวน์เวอร์ ตามรอยซีรี่ย์ที่เกาะนามิ ช้อปปิ้งสุดมัน

ที่ตลาดดังเมียงดง เพลิดเพลินกับภาพสามมิติ trick eye

ราคาเริ่มต้น 16,900.-

 

 Oho ski in korea

ออกเดินทางเดือน ธันวาคม 2559

พักที่สกีรีสอร์ทสุดหรู พร้อมเล่นสนุกสุดเหวี่ยงกับลานสกีขนาดใหญ่ ย้อนรอยซีรีย์ดัง winter love song ที

เกาะนามิ ช้อปปิ้งตลาดดังเมียงดง เล่นสนุกสุดเหวี่ยงที่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ โรงเรียนสอนทำกิมจิ ใส่ชุดฮัน

บกประจำชาติ ชมวิวกรุงโซลที่โซลทาวเวอร์ ถ่ายรูปสามมิติที่ Trick eye และชมน้ำแข็งแกะสลักที่ Ice

musium

ราคาเริ่มต้น 18,900.-

 

 

 Romantic autumn

เดินทางเดือนกันยายน - ตุลาคม 2559

ปั่นเรียลไบท์สัมผัสบรรยากาศสุดโรแมนติคที่หมู่บ้านอังกฤษ English Village ถนนกาโรซูกิลย่านชินซาดงถนน

ช้อปปิ้งสไตล์ยุโรป หมู่บ้านบุกชอนฮันบก ชมฤดูไม้เปลี่ยนสีที่เกาะนามิ คล้องกุญแจคู่รักที่โซลทาวน์เวอร์

ช้อปปิ้งที่ตลาดเมียงดง พิเศษ บุฟเฟ่บาร์บิิคิวสไตล์เกาหลี

ราคาเริ่มต้น 15,900.-

 

 

Romantic autumn

เดินทางเดือนกันยายน 2559                   

ปั่นเรียลไบท์สัมผัสบรรยากาศโรแมนติคที่หมู่บ้านอังกฤษ ชมถนนกาโรซูกิลย่านชินซาดงถนนช้อปปิ้งสไตล์

ยุโรป สัมผัสบรรยากาศหมู่บ้านดั้งเดิมของเกาหลีหมูบ้านบุกชอนฮันอก สัมผัสใบไม้เปลี่ยนสีที่เกาะนามิ สนุก

สุดเหวี่ยงสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ คล้องกุญแจคู่รักที่โซลทาวเวอร์ ช้อปปิ้งตลาดดังเมียงดง  พิเศษบุฟเฟ่บาร์

บิคิวสไตล์เกาหลี

ราคาเริ่มต้น 13,900.- 

 

Summer big pro

เดินทางเดือนสิงหาคม-กันยายน 2559

สัมผัสที่พักผ่อนริมทะเลวอลมิโด บรรยากาศสุดโรแมนติคบนเกาะนามิ พาท่านคล้องกุญแจคู่รักที่โซ

ลทาวน์เวอร์ ช้อปปิ้งสุดมันส์ตลาดเมียงดง ตลาดอินซาดง ถนนฮงอิก กาโรซูกิล เมนูพิเศษบาร์บิคิวสไตล์

เกาหลี บินหรูกับสายการบินโคเรียนแอร์

ราคาเริ่มต้น 16,900.-

 

Autumn real bike

เดินทางเดือนกันยายน-ตุลาคม 2559

ต้อนรับฤดูใบไม้เปลี่ยนสีที่ Garden of morning calm สถานที่ที่คนรักธรรมชาติไม่ควรพลาด สัมผัส

บรรยากาศสุดแสนโรแมนติดที่เกาะนามิ สนุกสนานกับการปั่นเรียลไบท์ชมความงามของไม้เปลี่ยนสี พาท่าน

คล้องกุญแจคุ่รักที่โซลทาวน์เวอร์ ช้อปปิ้งสุดมันที่ตลาดเมียงดง และทงแดมุน บินหรูกับสายการบินโคเรียน

แอร์ พิเศษ บุฟเฟ่ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี

ราคาเริ่มต้น 21,900.-

 

OHAYOU TOKYO FUJI

เดินทางกรกฎาคม - สิงหาคม 2559

เยือนญี่ปุ่นแดนอาทิตย์อุทัย ชมภูเขาไฟฟูจิ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหวทะเลสาปยามานะกะ พิเศษเมนูขาปูยักษ์

แบบไม่อั้น แช่น้ำแร่ออนเซ็น นำท่านสู่สวนโออิชิปาร์ค โตเกียว วัดอาซากุซะนมัสการเจ้าแม่กวนอิม นำท่านสู่

ชินจูกุ ขึ้นชมอาคาร Tokyo metropolitan goverment ช้อปปิ้งชินจูกุ อิสระช้อปปิ้งฟรีทั้งวัน หรือ เลือกทัวร์

ดิสนี่แลนด์

ราคาเริ่มต้น  24,900.- 

 

OHAYOU TOKYO FUJI

เดินทางตุลาคม 2559

เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ชมภูเขาไฟจูจิ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ทะเลสาปยามานะกะ พิเศษเมนูขาปู

ยักษ์แบบไม่อั้น แช่น้ำแร่ออนเซ็น นำท่านสู่สวนโออิชิปาร์ค โตเกียว วัดอาซากุซะนมัสการเจ้าแม่กวนอิม นำ

ท่านสู่ชินจูกุ ขึ้นชมอาคาร Tokyo metropolitan goverment ช้อปปิ้งชินจูกุ อิสระช้อปปิ้งทั้งวัน หรือ เลือก

ซื้อทัวร์ดิสนี่แลนด์


ราคาเริ่มต้น  2ึ7,900.-  

SUGOI  TOKYO

เดินทางกรกฏาคม -กันยายน 2559

เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ชมพระราชวังอิมพีเรียล นำท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิม วัดอาซากุซะ นำท่าน

ช้อปปิ้งย่านอาคิฮาบาระ อิออนพลาซ่า นำท่านสู่โยโกฮาม่าชมโกดังอิฐแดง ศาลเจ้าเมจิ ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ

อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์ดิสนี่แลนด์


ราคาเริ่มต้น 19,900.-

Tokyo super save

เดินทางเดือน กรกฎาคม -กันยายน 2559

 เที่ยวญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ย้อนรอยสมัยเอโดะ เยือนเมืองลิตเติ้ลโตเกียว ณ เมืองคาวาโคเอะ  ขอพร

จากเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุซะ เก็บภาพประทับใจกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ โตเกียวสกายทรี ช้อป

ปิ้งย่านดังชินจูกุ

 

 ราคาเริ่มต้น 19,900.-

Osaka super save

เดินทางเดือนมิถุนายน-ตุลาคม 2559

เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ชมความงามยิ่งใหญ่ของปราสาทโอซากา ชมมรดกโลกวัดน้ำใส สิ่งมหัสจรรย์

ของโลกยุคใหม่ ช้อปปิ้งถนนสายกาน้ำชา ชมศาลโทริอิ ซุ้มประตูสีแดงที่เป็นสัญญลักษณ์ของศาลเจ้า

มากกว่าร้อยต้น ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังที่ ริงกุเอาท์เลท ช้อปปิ้งชินไชบาชิ

ราคาเริ่มต้น 19,900.-

 

Spicy in tokyo

เดินทางเดือนกรกฎาคม  - ตุลาคม 2559

เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย  ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังที่ โกเทมบะเอาท์เลท ขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม

ทองคำ ณ วัดอาซากุซะ ช้อปปิ้งย่านดังที่ชินจูกุ ชมความงามของภูเขาไฟฟูจิยามา ที่ได้รับหารยกย่องว่าเป็น

ภูเขาไฟที่สวยที่สุดในโลก

ราคาเริ่มต้น 22,900.-

 

 

 Osaka super shock

เดินทางเดือนมิถุนายน - ตุลาคม 2559

เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ชมความยิ่งใหญ่งดงามของปราสาทโอซากา ชมมรดกโลกวัดน้ำใส สิ่งมหัสจร

รย์ของโลกยุคใหม่ ช้อปปิ้งถนนสายกาน้ำชา ชมศาลเจ้าโทริอิ ซุ้มประตูสีแดงที่เป็นสัญญลักษณ์ของศาลเจ้า

กว่าร้อยต้น ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังที่ริงกุ เอาท์เลท ช้อปปิ้งชินไชบาชิ อิสระเต็มวันให้ท่านได้ช้อปปิ้ง หรือ

เลือกเที่ยวยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ

ราคาเริ่มต้น 23,900.-

Summer festival in Osaka

เดินทางเดือน พฤษภาคม - กันยายน 2559

เที่ยวญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ชมมรดกโลกวัดน้ำใส สิ่งมหัสจรรย์ของโลกยุคใหม่ ช้อปปิ้งถนนสายกาน้ำชา

ชมศาลเจ้าโทริอิ ซุ้มประตูสีแดงที่แสดงสัญญลักษณ์ของศาลเจ้ากว่าร้อยต้น สักการะหลวงพ่อโต ณ วัดโทได

จิ เมืองหลวงเก่านารา เยือนหมู่บ้านโบราณคายาบูกิ โนซาโตะ หมู่บ้านหลังคามุงจากกว่า 40หลัง

 

ราคาเริ่มต้น 26,900.-

 Fukuoka nagasaki

เดินทางเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2559

เยือนเกาะคิวชูเกาะใต้ของญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ที่สวยงามและแสนโรแมนติค นมัสการขอพรจาก

เทพเจ้าความรู้ ณ ศาลเจ้าดาไซฟุ ที่มีชื่อเสียงของฟูกูโอกะ พิศูจน์ความแปลกของบ่อน้ำแร่รกจิโกกุเมกุริ ที่

ส่งเสียงคำรามตลอดเวลา เยือนหมู่บ้านยูฟูอิน ที่เป็นต้นแบบโอทอป เมืองแห่งสายน้ำ ขุนเขาและออนเซ็น

ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังมากมายที่เทนจินแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของฟูกูโอกะ

ราคาเริ่มต้น 27,900.-

 Tokyo strong autumn

เดินทางเดือนตุลาคม- พฤศจิกายน 2559

เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย สัมผัสบรรยากาศสีสันใบไม้เปลี่ยนสี ขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัด

อาซากุซะ เก็บภาพประทับใจกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่กรุงโตเกียว โตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งย่านดังที่ชินจูกุ

ราคาเริ่มต้น 29,900.-

 

 

 Autumn in hokkaido

เดินทางเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2559

เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย สัมผัสความงามของเกาะฮอกไคโด อาณาจักรแห่งกล่องดนตรีนับหมื่นชิ้น

ดื่มด่ำกับความงามของเมืองโอตารุ เยือนโรงงานและชิมชอคโคแลค Shiroi koibito ที่ขึ้นชื่อของฮอคไคโด

ช้อปปิ้งกันแบบจุใจที่มิตซูเอาท์เลท อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจ

ราคาเริ่มต้น 36,900.-

 

 Flower festival in hokkaido

เดินทางเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2559

เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย สัมผัสความงามของเกาะเหนือฮอกไคโด ชมความน่ารักของนกเพนกวินและ

หมีขาว ณ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ลิ้มรสราเมน ณ หมู่บ้านราเมน ชมโรงงานและชิมชอคโกแลค shiroi koibito

ที่ขึ้นชื่อของเกาะฮอกไคโด ประทับใจกับวิวแสนโรแมนติค ดื่มด่ำความงดงามของเมืองโอตารุ ตื่นใจกับทุ่ง

ดอกลาเวนเดอร์ และทุ่งดอกไม้หลากสี

ราคาเริ่มต้น 39,900.-

Good morning tokyo nagoya

เดินทางเดือนกันยายน  2559

ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ ไหว้พระขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุซะ ช้อปปิ้งสินค้า

แบรนด์ดัง ย่านชินจูกุ ไหว้เจ้าแม่กวนอิมเมืองนาโกย่า ช้อปปิ้งย่านโอซึ อิสระช้อปปิ้งย่านดังกลางเมืองนาโก

ย่า ซาคาเอะ อาบน้ำแร่ออนเซ็น

ราคาเริ่มต้น 39,900.-

 

Tokyo flower finver

เดินทางเดือนสิงหาคม - กันยายน 2559

ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิยามา ไหว้เจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุซะ ช้อปปิ้งถนนนากามิเซะ

ช้อปปิ้งจุใจในแหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง ชินจุกุ โกเทมเบะเอาท์เลท อิสระช้อปปิ้งเต็มวันอย่างจุใจ หรือเที่ยวชมดิ

สนี่ย์แลนด์ ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็น ชิมขาปูยักษ์พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด

ราคาเริ่มต้น 29,900.-

 

 

 ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม เทพทันใจ

เดินทางเมษายน -กันยายน 2559

เมียนม่าร์ จิ๊บจิ๊บ บินสายการบินนกแอร์  พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา ขอพรพระ

เทพทันใจ พระนอนตาหวาน โรงแรมหรูระดับ 4ดาว พิเศษชาบูชิบุฟเฟ่  เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร กุ้งแม่น้ำ

เผา ชุดเสริมบารมี

ราคาเริ่มต้น 9,999.- 

 

 ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พระธาตุอินแขวน

เดินทางมีนาคม -กันยายน 2559

เมียนม่าร์ ซุปเปอร์คุ้ม บินสายการบินบางกอกแอร์เวย์  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พระธาตุอินแขวน

พระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา พักเรือหรู หรือ โรงแรมหรูระดับ 4ดาว พิเศษชาบูชิบุฟเฟ่ เป็ดปักกิ่ง กุ้งสลัด

มังกร กุ้งแม่น้ำเผา ชุดเสริมบารมี

ราคาเริ่มต้น  14,900.-

  

 ย่างกุ้ง หงสา ชเวดากอง อินแขวน เทพทันใจ

เดินทางเมษายน -พฤษภาคม 2559

เมียนม่าร์ วินเทจบินสายการบิน MAI 8M ทัวร์ย่างกุ้ง หงสา ชเวดากอง พระธาตุอินทร์แขวน พระบรมรูป

พระสุพรรณกัลยา พักเรือหรู หรือ โรงแรมหรูระดับ 4 ดาว พิเศษ ชาบูชิบุฟเฟ่ เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร

กุ้งแม่น้ำเผา ชุดเสริมบารมี

ราคาเริ่มต้น 12,900.-

  

 พม่า มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน

เดินทางเมษายน - กันยายน 2559

บินสายการบิน PG และบินภายในพุกาม มัณฑะเลย์ สักการะ 2 มหาบูชาสถาน สักการะมหาเจดีย์ชเวสิกอง

ป่าทะเลเจดีย์ 4000องค์ ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี นั่งเรือล่องแม่น้ำอิรวดี พิเศษเต็มอิ่มกับ ชาบูชิ

บุฟเฟ่ และชุดเสริมบารมี

ราคาเริ่มต้น 13,900.-

 

 

 Blessing Myanmar

เดินทางเมษายน -กันยายน 2559

อิ่มบุญ พม่า ย่างกุ้ง หงสาดี พระธาตุอินแขวน เที่ยวครบจุดไฮไลท์ สบาย ไม่เหนื่อย มหาเจดีย์ชเวดากอง

เทพทันใจ อาหารครบทุกมื้อ เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร กุ้งแม่น้ำเผา นอนหรู 5ดาว พร้อมของแถมเพียบ

ราคาเริ่มต้น 12,900.-

 

 

ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินแขวน

ออกเดินทางเมษายน - พฤษภาคม 2559

นมัสการเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ เจดีย์ชเวดอมอว์ ตักบาตรพระกว่าพันรูป ณ วัดไจ้คะวาย สักการะ

พระธาตุอินแขวน ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต นั่งรถขึ้นถึงพระธาตุอินแขวน อร่อยกับเป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้ง

มังกร กุ้งแม่น้ำเผา พักโรงแรมเรือ 5 ดาว ฟรีของแถมมากมาย

ราคาเริ่มต้น 12,900.-

 

   

 

 

 

 ฉางซา จางเจี๋ยเจี้ย ฟ่งหวง  

เดินทาง พฤษภาคม-กรกฎาคม 2559          

บินตรงสู่ฉางซากับการบินไทย สุดทึ่ง....ลิฟท์แก้วขนาบภูผาแห่งแรกของเอเชีย หุบเขาเสียดฟ้าดินแดนแห่ง

เทพนิยาย สัมผัสหน้าผาสวรรค์ทางเดินกระจก ประตูสวรรค์ ณ โลกมนุษย์เทียนเหมินซานประตูสวรรค์ ชม

เมืองโบราณฟ่งหวง

ราคาเริ่มต้น 22,900.- 

 

จางเจียเจี้ย

เดินทางเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2559

บินตรงจางเจียเจี้ย ไม่ต้องเสียเวลา ไม่ต้องเหนื่อยนั่งรถ ชมอุทยานจางเจียเจี้ยขึ้นลิฟท์แก้วขนาบภูผาแห่ง

แรกของเอเชีย เยี่ยมชมสพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง เขาอวตาร สวนจอมพล ภาพเขียนสิบลี้ ลำธารแส้ม้าทอง

ทะเลสาปเป่าเฟิงหู เขาเทียนเหมินซาน สุดเสียวกับระเบียงแก้ว ถ้ำประตูสวรรค์

ราคา 13,900.-

 

 

เฉินตู ฉงชิ่ง อู่หลง สุ้ยหนิง

เดินทาง สิงหาคม -ตุลาคม 2559       

ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานหลุมฟ้าสพานสวรรค์ ระเบียงกระจกใส อุทยานเขานางฟ้า เมืองโบราณควนไจ่เชี่ยงก่วน

เยี่ยมศูนย์หมีแพนด้า สุ้ยหนิง วัดกวงเต๋อ หมู่บ้านโบราณฉือชี่โขว่ นั่งกระเช้าข้ามแม่น้ำแยงซีเกียง ช้อปปิ้ง

ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย  หงหยาต้ง 

ราคาเริ่มต้น 15,900.-

  

 

 

ชิงเต่า ไท่อัน

เดินทางพฤษภาคม -ตุลาคม 2559

ชิงเต่า ไท่อัน จี่หนาน ฉวี่ฝู่ ขึ้นกระเช้าสู่เขาไท่ซาน ภูผาศักดิ์สิทธิ์ พร้อมโชว์ตระการตา ฟ่งซ่านต้าเตี่ยน

นำท่านสักการะวัดขงจื้อ นั่งรถไฟความเร็วสูง ชมและชิมเบียร์โรงเบียร์ชิงเต่าอันเลื่องชื่อ ชมสะพานจ้านเฉียว

 

ราคาเริ่มต้น 24,900.-  

ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ระเบียงกระจก

เดินทางกรกฎาคม - สิงหาคม 2559                   

ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน  จตุรัสเทียนอันเหมิน กู้กง หอฟ้าเทียนถาน อี้เหอ ระเบียงกระจกสือหลินเซี่ย

หยวน The Place กำแพงเมืองจีน กายกรรมปักกิ่ง ช้อปปิ้งจุใจถนนหวังฟูจิ่ง ตลาดรัสเซีย 

ราคาเริ่มต้น 21,888.-

 

 

ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ระเบียงกระจกสือหลินเซี่ย

เดินทาง กรกฎาคม-กันยายน 2559

ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน จตุรัสเทียนอันเหมิน กู้กง หอฟ้าเทียนถาน อี้เหอ ระเบียงกระจกสือหลินเซี่ย

เดอะเพลส กายกรรมปักกิ่ง ช้อปปิ้งจุใจถนนหวังฟูจิ่ง ตลาดรัสเซีย

ราคาเริ่มต้น 20,999.-

 

 

 

ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้   

เดินทาง สิงหาคม - กันยายน 2559  

สัมผัสสองบรรยากาศในครั้งเดียว  เที่ยว 2 มหานครของจีนชื่อดังของจีน ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ สัมผัสรถไฟ

ความเร็วสูง ชมกายกรรมปักกิ่ง นั่งรถไฟลอดอุโมงเลเซอร์ ลิ้มรสชิมเป็ดปักกิ่ง สุกี้หม้อไฟ น้ำจิ้มไทยรสเด็ด

เมนูพิเศษด้วย เสี่ยวหลงเป่าอันลือชื่อ

ราคาเริ่มต้น 20,999.-

 

 

นานกิง เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี ซูโจว

เดินทางพฤษภาคม-มิถุนายน  2559      

ชมสวรรค์บนดินเมืองซูโจว หังโจว ล่องเรือชมทะเลสาปซีหู ชมหมู่บ้านใบชา พาท่านลอดอุโมงเลเซอร์ ช้อป

ปิ้งบนนถนนนานกิงอันลือชื่อ สักการะพระใหญ่หลิงซานต้าฝอ ชิมอาหารรสเด็ดไก่ขอทาน หมูปงตอ เสี่ยว

หลงเป่า ไก่แดง ซีฟู้ดโกลเดนจากัว พร้อมกายกรรม Era

 

ราคาเริ่มต้น 16,900.- 

 

ไต้หวัน เย๋หลิ่ว ทะเลสาปสุริยันจันทรา

เดินทาง พฤษภาคม -ตุลาคม 2559

ล่องเรือชมทะเลสาปสุริยันจันทรา นมัสการศาลเจ้าขงเบ้ง และศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ช้อปปิ้งเฟิงเจี่ย

ไนท์มาเก็ต ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ชมพิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง ตึกไทเป 101 ลิ้มรสอาหารเด็ด

สเต็ก เสี่ยวหลงเป่า สุกี้ชาบู ชาบู

ราคาเริ่มต้น 18,888.- 

ฉางซา จางเจี๋ยเจี้ย

เดินทางมิถุนายน - ธันวาคม 2559

ชมความงามของประตูสวรรค์ เขาเทียนเหมินซาน ชมเขาอวตารเบื้องหลังการถ่ายทำ ภาพเขียน 10ลี้ อุทยาน

จางเจี๋ยเจี้ย สัมผัสลิฟท์แก้วสูงที่สุดในเอเชีย ช้อปปิ้งถนนคนเดิน

ราคาเริ่มต้น 15,900.-

 

 

ฉางซา จางเจี๋ยเจี้ย สวนดอกไม้

เดินทางพฤษภาคม - มิถุนายน 2559

ชมความงามของประตูสวรรค์ เขาเทียเหมินซาน ชมเขาอวตารเบื้องหลังการถ่ายทำ ภาพเขียนทราย อุทยาน

จางเจี๋ยเจี้ย สัมผัสระเบียงแก้ว ถ้ำประตูสวรรค์ ตื่นตาตื่นใจกับสุดยอดโชว์จิ้งจอกขาว ชมสะพานใต้หล้า ล่อง

เรือทะเลสาบเป่าเฟิงหู

ราคาเริ่มต้น 19,900.-

 

ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พระราชวังกู้กง

เดินทางมิถุนายน - กันยายน 2559

เที่ยวกำแพงเมืองจีน 1ใน 7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ชมพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง ชมความงดงามพระราชวังกู้กง

พระราชวังเก่าแก่กว่า 500ปี ชมสุดยอดโชว์กายกรรมปักกิ่ง ช้อปปิ้งสุดมันส์ถนนหวังฟู่จิ่ง Ehe Place และ

ตลาดรัสเซีย  

ราคาเริ่มต้น 19,900.-

 

 คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า

เดินทางกรกฎาคม 2559

สัมผัสความสวยงามของธรรมชาติ ณ เมืองแชงกรีล่า ดินแดนแห่งความฝัน พิชิตความสุงของ2ยอดเขา

หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน และภูเขาหิมะมังกรหยก ชมความงดงามของเมืองโบราณลี่เจียง ชมโชว์ยิ่งใหญ่

Impression Lijieng กราบพระพุทธชินราชจำลอง ณ วัดหยวนทงเมืองคุนหมิง พิเศษ สุกี้เห็ด อาหารไทย

อาหารกวางตุ้ง

ราคาเริ่มต้น 26,900.-

 

 

 Freshy central vietnam

เดินทาง สิงหาคม - กันยายน 2559

เที่ยวครบ3เมืองหลัก เวียดนามกลางดานัง เว้ ฮอยอัน ชมอุโมง Hai van ที่มีความยิ่งใหญ่อลังการ ชม

ทะเลสาบน้ำกร่อยที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย tam giang ชมพระราชวังไดโน้ยแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก ล่องเรือ

ล่องแม่น้ำหอมแม่น้ำสายหลักของเว้ ยั่งกระเช้าบานาฮิลล์ที่ยาวที่สุดของเวียดนาม เที่ยวเมืองดานัง ชมเมือง

ฮอยอันเมืองมรดกโลก 

ราคาเริ่มต้น 11,900.- 

 

Wonderful Hanoi Halong Sapa

ออกเดินทางสิงหาคม - ธันวาคม 2559

ชมความงามเมืองซาปา เมืองหลังคาโลกอินโดจีน สัมผัสการทำนาขั้นบันไดหมู่บ้านก๊าดก๊าด กินลมชมวิวระ

หว่างทางที่หมู่บ้านตะวัน ลิ้มรสอาหารทะเล ช้อปปิ้งไนท์บาซาฮาลอง คารวะสุสานลุงโฮ ชมโชว์หุ่นกระบอก

น้ำ ช้อปปิ้งถนนสาย 36

ราคาเริ่มต้น 14,900.-

 

 

 Amazing Hanoi sapa

ออกเดินทางสิงหาคม-ธันวาคม 2559

ชื่นชมความงามของเมืองซาปา เมืองหลังคาโลกอินโดจีน สัมผัสการทำนาขั้นบันไดที่หมู่บ้านก๊าด ก๊าด กินลม

ชมวิวความงามของผืนนาระหว่างทางที่หมู่บ้านตะวัน ผ่อนลายสายน้ำที่น้ำตกซิลเวอร์วอเตอร์ฟอล คารวะ

สุสานลุงโฮ วีรบุรุษชาวเวียดนาม ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ ช้อปปิ้งบนถนนสาย 36 

ราคาพิเศษ 12,900.-

  

 

 Grand central vietnam

ออกเดินทางกรกฎาคม-ตุลาคม 2559

บินสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวครบสามเมืองหลักเวียดนามกลางเว้ ดานัง ฮอยอัน นั่งเรือล่องแม่น้ำ

หอมแม่น้ำสายหลักของเว้ พร้อมชมการแสดงพื้นเมือง นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาบาน่าฮิลพร้อมบุฟเฟ่บนเขา ชม

เมืองฮอยอันเมืองมรดกโลก เที่ยวเมืองดานังเมืองท่าสำคัญ

ราคาเริ่มต้น12,900.-

 

 

 Dream central vietnam

ออกเดินทางกรกฎาคม-ตุลาคม 2559

เที่ยวครบสามเมืองหลักเว้ ดานัง ฮอยอัน นั่งเรือล่องแม่น้ำหอมแม่น้ำสายหลักของเว้ ชมการแสดงดนตรีพื้น

เมือง ชมเมืองฮอยอันเมืองมรดกโลก ชมเมืองดานังเมืองท่าของเวียดนาม

 

ราคาเริ่มต้น 9,999.-

 

 Delight south Vietnam

ออกเดินทางเดือนสิงหาคม - ธันวาคม 2559

เที่่ยวครบโฮจิมินซิตี้ เมืองเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม ผจญภัยในทะเลทรายมุยเน่ ชมความงามของแก

รนแคนย่อนเวียดนาม สัมผัสความโรแมนติคที่เมืองดาลัดสวิสเซอร์แลนด์แห่งเอเชียที่หนาวเย็นตลอดปี ช้อป

ปิ้งในตลาดเบ๋นถั่น

ราคาเริ่มต้น 12,900.- 

 

 

singapore super save 

เดินทางเดือนเมษายน -พฤศจิกายน 2559

ชม มารีนาเบย์แซนด์สวนลอยฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก โชว์น้ำพุ Wonderful light สัมผัสน้ำพุแห่งควม

มั่งคั่งFountian of wealth ชม Garden by the bay สนุกเต็มวันกับยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ ล่องเรือบั๊มพ์โบท

ถ่ายรูปกับสัญญลักษณ์ของสิงคโปร์เมอร์ไลออน เที่ยวไชน่าทาวน์ ไหว้เจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งถนนออร์ชาด

ราคาเริ่มต้น 13,900.-

 

 Absolute singapore

ออกเดินทางสิงหาคม-ธันวาคม 2559

ถ่ายรูปคู่กับ merlion สัญญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ ชม marina bay sand hotel โรงแรมและคาสิโนหรู

ระดับ 6ดาว สัมผัสนำ้พุfountian of wealth ที่เชื่อกันว่าจะนำมาซึ่งโชคลาภ ชม wonderful light ม่านน้ำแสงสี

เสียงใหญ่ที่สุดในอาเชี่ยน พร้อมตั๋ว universal studio

ราคาเริ่มต้น 14,900.-

 

 Truly singapore

ออกเดินทางกรกฎาคม - ธันวาคม 2559

ถ่ายรูปคู่กับ merlion สัญญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ ชม marina bay sand hotel โรงแรมและคาสิโนหรู

ระดับ 6ดาว สัมผัสน้ำพุfountian of wealth ที่เชื่อกันว่านำมาซึ่งโชคลาภ ชม wonderful light ม่านน้ำแสงสี

เสียงที่ใหญ่ที่สุดในอาเชี่ยน พร้อมตั๋ว universal และ sae aquaruim 

ราคาเริ่มต้น 15,555.-

 

 

ลาว หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก

เดินทางพฤษภาคม - มิถุนายน 2559

ชมเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง ตักบาตรข้าวเหนียว ชมตลาดหลวงพระบาง ชมพระอาทิตย์ตกดินพระธาตุ

พูสี ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาซ่า ชมน้ำตกหินปูน น้ำตกตาดกวางสี ชมวัดเชียงทองอัญมร๊สถาปัตยกรรมลาว

ราคาเริ่มต้น 13,900.-

 

 

 

 เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง

เดินทางพฤษภาคม - มิถุนายน 2559

ชมนครเวียงจันทร์ ชมเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง นมัสการพระธาตุหลวง ล่องเรือแม่น้ำซองกุ้ยหลินเมือง

ลาว ชมน้ำตกหินปูนน้ำตกตาดกวางสี ชมพระอาทิตย์ตกดินที่พระธาตุพูสี ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาซาร์ ตักบาตร

ข้าวเหนียว ชมตลาดเช้าหลวงพระบาง

ราคาเริ่มต้น 14,900.-

 

 

 หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก

เดินทางเดือนพฤษภาคม 2559

ชมมรดกโลกเมืองหลวงพระบาง ตักบารตข้าวเหนียวยามเช้า และชมตลาดเช้าหลวงพระบาง ชมพระอาทิตย์

ตกดินที่พระธาตุพูสี ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาซาร์ ชมความงามน้ำตกหินปูนตาดกวงสี ชมวัดเชียงทอง

สถาปัตยกรรมลาว

ราคาเริ่มต้น  12,900.-

 

เสียมเรียบ นครธม นครวัต

เดินทางเมษายน - พฤษภาคม 2559

ท่องแดนอารยธรรมโบราณ นครวัต นครธม ปราสาทตาพรหม ปราสาทบันทายสรี เยือนทุ่งสังหารสิ่งเตือนใจ

ชาวเขมร ชมปราสาทนครวัตสิ่งมหัศจรรย์ 1ใน7ของโลก ล่องเรือโตนเลสาปทะเลน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย

ชมโชว์ระบำอัปสรา ความงดงามแห่งศิลปเขมร ชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอังกอร์

ราคาเริ่มต้น 10,900.-

 

 

 

Copyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัท ซันสกายทัวร์ จำกัด ใบอนุญาตการท่องเที่ยวเลขที่ 11/6886 เลขที่ตั้งสำนักงาน 98 อาคารบ้านเลิศไพรวัลย์ ถนนจันทน์ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร. 02-211-7393, 02-464-6806-7 มือถือ 086-397-8788, 081-561-8691,081-307-6800 Fax. 02-464-6807 E-mail: sunskytour@hotmail.com line id:092 374 2333 , boonchai58