ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletตักบาตรดอกไม้
dot
dot
bulletอยุธยา
bulletอยุธยา - อ่างทอง
bulletอยุธยา-สุพรรณบุรี
dot
dot
bulletคลองพร้าวรีสอร์ท
bulletเกาะช้าง แกรนด์คาบานา
bulletอาน่า รีสอร์ทแอนด์สปา
bulletรามายานะ รีสอร์ท&สปา
bulletคชา รีสอร์ทแอนด์สปา
bulletเคซีแกรนด์ รีสอร์ท
bulletเดอะเดวา รีสอร์ท
bulletเกาะช้างรีสอร์ทแอนด์สปา
dot
dot
bulletอ่าวพร้าวบีช รีสอร์ท
bulletกัปตันฮุก รีสอร์ท
bulletปีเตอร์แพน รีสอร์ท
bulletเดอะบีชเนเชอรัล รีสอร์ท
bulletเกาะกูด คาบานา
bulletกูดไอซ์แลนด์ รีสอร์ท
bulletคลองเจ้า รีสอร์ท
dot
dot
bulletเที่ยวนครสวรรค์
bulletเที่ยวกาญจนบุรี
bulletเที่ยวนครนายก
bulletเที่ยวราชบุรี
bulletเที่ยวสระบุรี
bulletเที่ยวประจวบคีรีขันธ์
bulletเที่ยวเพชรบุรี
bulletเที่ยวสมุทรสงคราม
bulletเที่ยวชัยนาท
bulletเที่ยวสุพรรณบุรี
bulletเที่ยวอยุธยา
bulletเที่ยวสมุทรสาคร
bulletเที่ยวอุทัยธานี
bulletเที่ยวลพบุรี
bulletเที่ยวปราจีนบุรี
bulletเที่ยวสระแก้ว
dot
dot
bulletเที่ยวชลบุรี
bulletเทียวระยอง
bulletเที่ยวฉะเชิงเทรา
bulletเที่ยวตราด
bulletเที่ยวจันทบุรี
dot
dot
bulletเที่ยวเพชรบูรณ์
bulletเที่ยวเชียงใหม่
bulletเที่ยวแม่ฮ่องสอน
bulletเที่ยวเชียงราย
dot
dot
bulletเที่ยวกระบี่
bulletเที่ยวชุมพร
bulletเที่ยวตรัง
bulletเที่ยวภูเก็ต
bulletเที่ยวสตูล
bulletเที่ยวสุราษฎร์ธานี
bulletเที่่ยวพังงา
dot
dot
bulletเที่ยวอุบล
bulletเที่ยวนครราชสีมา
bulletเที่ยวขอนแก่น
bulletเที่ยวสุรินทร์
bulletเที่ยวหนองคาย
bulletเที่ยวอุดร
dot
ข้อมูลการเดินทาง
dot
bulletการเดินทางสู่เกาะช้าง
bulletการเดินทางไปเกาะกูด
bulletการเดินทางไป จ.กระบี่

 

เที่่ยวทั่วไทย    กรุ๊ปสัมนา   กรุ๊ปอินเซ็นทีฟ   กรุ๊ปท่องเที่ยว    ราคาพิเศษสุด !!!

บริการ นำเที่ยวเมืองจีน  เที่ยวฮ่องกง  เที่ยวเกาหลี  เที่ยวญี่ปุ่น ไม่ว่ากรุ๊ปใหญ่หรือเล็ก ราคาพิเศษสุด !!! 

 

 

เที่ยวราชบุรี

 

เที่ยวเมืองกาญจนบุรี

 

เที่ยวนครนายก ฉะเชิงเทรา

 

เที่ยวสุพรรณบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี

 

เที่ยวชลบุรี

 

เที่ยวระยอง

 

เที่ยวจันทบุรี  ตราด

 

เที่ยวอยุธยา ลพบุรี อ่างทอง

 

เที่ยวเพชรบุรี

 

เที่ยวประจวบคีรีขันธ์

 

เที่ยวนครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม

 

เที่ยวปราจีนบุรี สระแก้ว

 

 Joy Group กี่ท่านก็ไปได้...บินแน่นอน!!...บินแบบสบายใจ...ไม่ต้องเสี่ยงโดนหลอก...

 

 

 มาเก๊า ฮ่องกง จูไห่

 เดินทาง ตุลาคม2559 - ธันวาคม 2559

นำชมวิคทอเรียพอยซ์ ไหว้เจ้าแม่กวนอิม ณ รีพัลเบย์ ชมชิมช้อปร้านช๊อคกาแลค อิสระช้อปปิ้งย่านดังจิมซา

จุ่ย  ชมจูไห่ฟิชเช่อร์เกิลล์สัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ สวนหยวนหมิงชิงหยวน ชมโชว์หม่งหุยหยวนหมิงหยวน

นำท่านช้อปปิ้งตลาดนัดใต้ดินก๊กเป่ย เข้ามาเก๊าสู่วัดอาม่า นำชมวิหารเซนต์ปอลล์ เซนาโดสแควร์ และนำชม

ลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชีย เดอะเวเนเชี่ยน

ราคาเริ่มต้น 11,555.- 

 มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่

เดินทา มิถุนายน - ตุลาคม 2559

สุดจิ๊ด...เที่ยวมาเก๊าราคาเดียว ตลอดมิถุนายน - ตุลาคม ชมเจ้าแม่กวนอิม วิหารเซนต์ปอล เซนาโดสแควส์

เดอะเวเนเชี่ยน จูไห่ ตลาดใต้ดินกงเป่ย ชมโชว์สุดพิเศษหยวนหมิงชิงหยวน อาหารพิเศษเป่าฮื้อ ไวน์แดง

ราคา 8,888.-

 

 

 

 ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่

เดินทาง กรกฎาคม2559 - ธันวาคม 2559

นำท่านนมัสการหลวงพ่อวัดหวังต้าเซียน ไหว้เจ้าแม่กวนอิม ณ ชายหาดรีพัลเบย์ ช้อปปิ้งร้านชอคกาแลค

ช้อปปิ้งย่านดังถนนนาธาน โอเชี่ยนเทอมินัล นำท่านสักการะเทพเจ้ากวนอู เทพเจ้าแห่งโชคลาภ เจ้าแม่กวน

อิม ณ วัดไป๋หลิน นำท่านสู่สวนหยวนหมิงชิงหยวน ชมโชว์พิเศษหม่งหุยหยวนหมิงชิงหยวน วัดผู่ถ่อ ถ่ายรูป

กับจูไห่ฟิชเชอร์เกิลล์ ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊กเป่ย

ราคาเริ่มต้น 9,999.- 

 

 ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ จิมซาจุ่ย

เดินทางตุลาคม - ธันวาคม 2559 วันปีใหม่

นำท่านนมัสการหลวงพ่อวัดหวังต้าเซียน ไหว้เจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพัลเบย์ ช้อปปิ้งชอคโกแลค อิสระช้อป

ปิ้งถนนนาธาน โอเชี่ยนเทอร์มินัล เที่ยวชมเมืองตากอากาศจีนตอนใต้จูไห่ถ่ายรูปกับสาวงามสัญลักษณ์เมือง

จูไห่ พร้อมชมโชว์อลังการแสง สี เสียง ณ พระราชวังหยวนหมิงหยวน ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ยซื้อสินค้า

ราคาถูก

ราคาเริ่มต้น  10,999.- 

ฮ่องกงไหว้พระ 9 วัด

เดินทางกรกฎาคม - สิงหาคม2559

นำท่านนั่งกระเช้านองปิง นมัสการพระใหญ่วัดโป่หลินบนเกาะลันเตา นมัสการเจ้าแม่กวนอิมเทพเจ้า

แห่งโชคลาภ ณ หาดรีพัลเบย์ นำท่านสู่วัดหมันโหมว วัดแม่กวนอิมฮ่องฮำ วัดเทียนโหว่ ไหว้เจ้าแม่ทับทิม

วัดหยุ่นหยุ่น ไหว้เทพเจ้าประจำตัว วัดหวังต้าเซียนไหว้เจ้าพ่อหวังต้าเซียน วัดนางชี  หมุนกังหันโชค ณ วัด

แชกงหมิว  ช้อปปิ้งแบรนเนมย่านจิมซาจุ่ย

ราคาเริ่มต้น 18,900.- 

 

ฮ่องกง เชินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า นองปิง

เดินทางสิงหาคม 2559

นั่งกระเช้านองปิง สักการะพระใหญ่วััดโป่วหลิง เยือนยุโรปกลางเอเชีย วัดอาม่า โบสถ์เซนต์ปอล เยี่ยมชมเว

เนเชี่ยน ชมพระราชวังหยวนหมิง ชมวิวเกาะฮ่องกงบนยอดเขาวิคตอเรียปาร์ค นมัสการเจ้าแม่กวนอิมหาดรี

พัลเบย์ หมุนกังหันแก้ชง ขอพรโชคลาภ ณ วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งย่านดังถนนนาธาน ตลาดกงเป่ย

ราคาเริ่มต้น 15,900.-

 

 

 มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ ไหว้พระแก้ชง

เดินทางพฤษภาคม - ธันวาคม 2559

เยือนยุโรปกลางเอเซียโบสถ์เซ์นต์ปอล วัดอาม่า เยี่ยมชมเวเนเชี่ยน ชมพระราชวังหยวนหมิงพร้อมโชว์ชุด

อลังการ นมัสการเจ้าแม่กวนอิม  ณ วัดผู่โถว ถ่ายรูปกับรูปปั้นสาวงาม หวี๋หนี๋ สัญลักษณ์เมืองจูไห่ ช้อปปิ้ง

ตลาดกงเป่ย

ราคาเริ่มต้น  8,900.- 

 

 

 ฮ่องกง ซัมเมอร์เซลส์

เดินทางเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2559

ฮ่องกง ไหว้พระ นั่งกระเช้านองปิง ช้อปปิ้งถนนนาธานกับแบรนด์ดังชั้นนำของโลก ลดกระหน่ำกว่า 70-

80%ทั่วเกาะฮ่องกง นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่รีพัลเบย์ ขอพรวัดนางชี วัดหวังต้าเซียน หมุนกังหันแก้ชงวัดแช

กงหมิว 

ราคาเริ่มต้น 16,900.-

 

 

 มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่

เดินทางเดือนกรกฎาคม -ธันวาคม 2559

สุดคุ้มเที่ยว2เมืองมรดกโลก เที่ยวชมเมืองตากอากาศจีนตอนใต้ ถ่ายรูปคู่รูปปั้นสาวงามกลางทะเล หวี่หนี

สัญญลักษณ์ของเมืองจูไห่ พร้อมโชว์อลังการแสง สี เสียง ที่พระราชวังหยวนหมิงหยวน ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน

กงเป่่ย สินค้าราคาถูก ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียยเดอะเวเนเชี่ยน

ราคาเริ่มต้น 7,900.-

 

ฮ่องกง ซัมเมอร์เซลส์

เดินทางเดือนสิงหาคม 2559

ลดราคาทั้งเกาะสินค้าแบรนด์เนมดัง ทั้งกระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า และอื่นๆอีกมากมายอิสระให้ท่านช้อปเต็มอิ่ม

ไหว้พระขอพรกับองค์เจ้าแม่กวนอิม เทพเจ้าไฉ่เซ่งเอี๊ยะ เทพเจ้าแห่งความรัก และข้ามสะพานต่ออายุ ณ

หาดรีพัลเบย์ นมัสการองค์เจ้าพ่อแชกงหมิว ณ วัดแชกงหมิงวัที่ขึ้นชื่อในเรื่องกังหันนำโชค 

ราคาเริ่มต้น 17,900.-

 

 

ฉางซา จางเจียเจี้ย แกรนด์แคนย่อน สะพานแก้ว ฟ่งหวง

เดินทางเดือน พฤศจิกายน -ธันวาคม 2559

ชมอุทยานมรดกโลกจางเจียเจี้ย เขาเทียนเหมินซาน ชมวามงามของระเบียงแก้ว ภาพเขียนทราย ชมโชว์

นางพญาจิ้งจอกขาว นำท่านสู่เขาเทียนจื่อซานนั่งลิฟท์แก้วไป่หลง สู่สพานใต้ฟ้าอันดับหนึ่ง ชมสวนจอมพล

เฮ่อหลง ชมการแสดงหนังตะลุงสามก๊ก ชมแกรนด์แคนย่อนจางเจียเจี้ย พิสูจน์ใจกันที่สะพานแก้วที่ยาวที่สุด

ในโลก นำชมเมืองฟ่งหวงยุคราชวงศ์หมิง สนุกสนานกับการล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง ชมสะพานสายรุ้ง เมือง

ฉางซา พิพิธภัณฑ์เจี๋ยนตู่ ถนนคนเดินหวงชิงลู่

ราคาเริ่มต้น 19,999.-

 

Premuim Beijing

เดินทางเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2559

นำชมจตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง หอบูชาเทียนถาน กายกรรมปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อนอี๋เหอหยวน

สุดพิเศษกับบุฟเฟ่ซีฟู้ดนานาชาติ golden jaguar นำท่านขึ้นกำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน นำชมพิพิธภัณฑ์

หุ่นขี้ผึ้ง ช้อปปิ้งถนนหวังฟูจิ่ง บัวหิมะ ผีซิ่วสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับโชคลาภเงินทอง ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย

ราคาเริ่มต้น17,999.-

 

 

 ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง

ตุลาคม -พฤศจิกายน 2559

นำชมจตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง หอบูชาเทียนถาน กายกรรมปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อนอี๋เหอหยวน

ช้อปปิ้งที่เดอะเพลสชมวามอลังการยิ่งใหญ่จอแอลอีดี 6000ตารางเมตร ชมพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งยุคราชวงศ์หมิง

ช้อปปิ้งถนนคนเดินหวังฟูจิ่ง อิ่มอร่อยกับสุกี้ไทยรสเด็ด และเป็ดปักกิ่ง ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย

ราคาเริ่มต้น 15,999.-

 

 

 Cool Biejing

ทริปพิเศษเที่ยวปีใหม่

นำท่านชมจตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง นำท่านชมวัดลามะยงเหอกงแห่งราชวงศ์ชิง พิเศษกับการชิม

เป็ดปักกิ่งพร้อมไวน์แดงและการแสดงกายกรรมปักกิ่ง ชมพระราชวังฤดูร้อนอี้เหอหยวน ชมหอบูชาเทียนถาน

ศิปกรรมล้ำค่า นำท่านสู่กำแพงเมืองจีนด่านปาต้าหลิง นำท่านสู่ snow world พบกับความโอฬารกีฬาน้ำแข็ง

ช้อปปิ้งตลาดรัสเซียของดีราคาถูก

ราคาเริ่มต้น 22,888.-

 Cool Beijing snow world

ทริปพิเศษเท่ี่ยวปีใหม่

นำท่านชมจตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง หอบูชาเทียนถาน นำท่านชมกายกรรมปักกิ่ง ชมพระราชวังฤดู

ร้อน อวี้เหอหยวน ช้อปปิ้งเดอะเพลสระทึกกับจอแอลอีดีขนาดใหญ่ พิเศษบุฟเฟ่ซีฟู้ด golden jaguar แบบ

ไม่อั้น ชมกำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน สนุกสนานกับ snow world กีฬาหิมะ ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย

ราคาเริ่มต้น 18,999.-

 

 Super cool Beijing Harbin

ทริปพิเศษเที่ยวปีใหม่

ชมเมืองฮาบิ้นเมืองที่มีฤดูหนาวมากกว่าฤดูร้อน ลือชื่อในเรื่องการแกะสลักน้ำแข็งอันสวยสดงดงาม นำท่านสู่

เมืองไท่หยางเต่า ชมการแกะสลักน้ำแข็ง เล่นกีฬาน้ำแข็ง ถ่ายภาพอันเป็นที่น่าประทับใจมิมีวันลืม ชมสวน

เสือไซบีเรีย สัตว์อนุรักษ์ของจีน ชมเทศกาลโคมไฟน้ำแข็งอันสวยสดงดงาม ชมโบสถ์เซนต์โซเฟีย นุสาวรีย์

ฝั่งหง สวนสตาร์ลิน ซื้อสินค้ารัสเซีย ช้อปปิ้งถนนจงหยาง นำชมจตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง กำแพง

เมืองจีน Snow world

ราคาเริ่มต้น 32,500.-

 ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน snow world

โปรแกรมพิเศษปีใหม่

นำท่านชมจตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง หอบูชาเทียนถาน พระราชวังฤดูร้อน อวี้เหอหยวน ช้อปปิ้ง

ย่านดังเดอะเพลส ชมกำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน สุดสุดเหวี่ยงกับกีฬาทางหิมะ snow world ช้อปปิ้งถนน

หวังฟูจิ่ง ตลาดรัสเซีย อิ่มอร่อยกับอาหารกวางตุ้ง ซีฟู้ดไม่อั้นที่โกลเดนจากัวร์ สุกี้รสเด็ดและเป็ดปักกิ่ง ชม

โชว์กายกรรมปักกิ่งสุดพิเศษ

ราคาเริ่มต้น 30,900.-

 ต้าเหลียน ฮาร์บิน 

โปรแกรมพิเศษปีใหม่

นำท่านชมจตุรัสชิงไห่ จตุรัสหินแกะสลักหมู่เสือ นั่งรถไฟความเร็วสูง ชมโชว์ว่ายน้ำแข็งที่ฮาร์บิน และ

เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง ชมโบสถ์เซ็นโซเฟีย สวนสตาลิน อนุสาวรีย์ฝั่งหง ช้อปปิ้งถนนจงยาง ชวนชิมสุกี้ตง

เป่่ย และเกี๊ยวฮาร์บิน

ราคาเริ่มต้น 28,888.-

 เฉินตู จิ่วไจ้โกว 

เดินทางเดือนพฤศจิกายน -ธันวาคม 2559

ชมทะเลสาปเตี๋ยเซียไห่ เมืองโบราณซงพาน อุทยานแห่งชาติจิ่วไจ้โกว มรดกโลกอุทยานแห่งชาติ ชมความ

งามของทะเลสาปแรด ทะเลสาปมังกรหลับ ทะเลสาปซูเจิง น้ำตกซูเจิง ทะเลสาปเสือ ทะเลสาปแพนดา

ทะเลสาปยาว ทะเลสาปห้าสี น้ำตกธารไข่มุก อุทยานโหมวหนีโกว

 

ราคาเริ่มต้น 17,888.-

 คุนหมิง ป่าหิน

เดินทางเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2559่งศักดิ์สิทธิ์

นำท่านชมอุทยานป่าหินเมืองคุนหมิง ชมเมืองโบราณกวนตู้ นำท่านสู่เขาซีอานขึ้นสู่ประตูมังกร ชมตำหนัก

ทองจินเตี้ยน อิสระช้อปปิ้งห้างวอลลมาร์ทหรือถนนนเดิน นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดหยวนทง

ราคาเริ่มต้น 13,888.-

 

 

ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาปสุริยันจันทรา

เดินทางเดือนพฤศจิกายน-มีนาคม 2560

ล่องเรือชมทะเลสาปสุริยันจันทรา ชมวัดจงไถถานซื่อ วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินหวู่ เทพเจ้าแห่งภูมิปัญญาและ

ความซื่อสัตย์ พาท่านช้อปปิ้งเฟิ่งเจี่ยไนท์มาเก็ต ชมตึกไทเป101 นั่งกระเช้าเมาคงสัมผัสบรรยากาศบนกระ

เช้ากอนโดล่า แวะชมศูนย์ปาการังแดงอัญมณีชั้นสูงของชวไต้หวัน ชมอนุสรณ์เจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี

ตลาดชีเหมินติง ซื่อหลินไนท์มาเก็ต

ราคาเริ่มต้น 18,888.-

 ไต้หวัน ไทเป ไทจง เย๋หลิ่ว

ออกเดินทาง ตุลาคม-มีนาคม 2560

ล่องเรือชมทะเลสปสริยันจันทรา ชมวัดจงไถซาน วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินหวู่ เทพเจ้าแห่งปัญญสและความ

ซื่อสัตย์ พาท่านช้อปปิ้งเฟิ่งเจี่ยไนท์มาเก็ต ชมตึกไทเป 101 อนุสรณ์เจียงไคเช็ค อุทยานแห่งชาติเย๋หลิว

ำตกสือฟืน ร่วมเทศกาลโคมประจำปี ร่วมปล่อยโคมคงหมิง ช้อปปิ้งตลาดเก่าแก่เซินเคิง ชิมอาหารพื้นเมือง

แช่น้ำแร่

ราคาเริ่มต้น 18,888.-

ไต้หวัน ไทเป อาหลีซาน

เดินทางเดือนพฤศจิกายน -มีนาคม 2560

เที่ยวชมอุทยานอาหลีซานที่สวยสดงดงาม เดินชมป่าสน 2000ปีเพื่อเก็บภาพประทับใจ นั่งรถไฟโบราณขึ้น

ยอดเขาอาหลีซานชมพระอาทิตย์ขึ้น ล่องเรือทะเลสาปสุริยันจันทรา ชมวัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินหวู ช้อปปิ้ง

ตลาดไนท์มาเก็ตเฟิงเจี่ย ชมตึกไทเป101 แวะตลาดดิวตี้ฟรี ชมอนุสรณืเจียงไคเช็ค อาบน้ำแร่ ช้อปปิ้งแบรนด์

เนมตลาดซีเหมินเติงสยามสแควร์ไต้หวัน

ราคาเริ่มต้น 21,888.-

 

 

Hello summer in Korea                                            

เดินทาง พฤษภาคม -กันยายน 2559

ถ่ายรูปน่ารักที่หมู่บ้านเทพธิดาแสนสวย เพลิดเพลินที่ไชน่าทาวน์ สนุกสุดเหวี่ยงที่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

 ชมวิวกรุงโซลที่โซลทาวเวอร์  One mount (snow park) ตามรอยซี่รี่ Winter love song ที่เกาะนามิ ช้อป

ปิ้งที่ตลาดเมียดง เดินเล่นสุดชิลบนถนนสายกาแฟและตลาดอินซาดง 

ราคาเริ่มต้น 14,900.-

พิเศษเดือนกันยาเหลือเพียง 12,900.-

                                       

Three colour leaves in Korea

เดินทางเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2559

ถ่ายรูปน่ารักที่หมู่่บ้านเทพนิยาย สนุกสุดเหวี่ยงที่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ชมวิวกรุงโซลที่โซลทาวน์เวอร์ ตาม

รอยซีรี่ย์ที่เกาะนามิ ถ่ายรูปกับสแตนดี้ กัปตันยูชีจินที่ DDP ถ่ายภาพแนวใหม่ที่พิพิธภัณฑ์ภาพสามมิติ ช้อป

ปิ้งที่ทงแดมุน และเมียงดง สนุกสนานกับการปั่น Real bike

ราคาเริ่มต้น 15,900.-

 

Perfect ski in Korea

เดินทาง ธ่ันวาคม 2559

พักที่สกีรีสอร์ท พร้อมเล่นสนุกสุดเหวี่ยงที่ลานสกีขนาดใหญ่ ย้อนรอยซีรี่ย์ดังที่เกาะนามิ ถ่ายรูปสามมิติที่

Trick eye ชมน้ำแข็งแกะสลักที่ Ice musium สนุกสุดเหวี่ยงที่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ชมวิวกรุงโซลที่โซ

ลทาวเวอร์ ตามรอยซีรี่ย์ที่เกาะนามิ ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ตลาดดังเมียงดง

 

ราคาเริ่มต้น 18,900.-

 Snow winter in Korea

ออกเดินทางเดือนธันวาคม 2559

เล่นสนุกสุดเหวี่ยงกับลานสกีขนาดใหญ่ ชิมสตรอเบอรี่สดๆจากไร่ ย้อนรอยซีรี่ย์ดังที่เกาะนามิ ช้อปปิ้งตลาด

ดังเมียงดง เล่นสนุกสุดเหวี่ยงที่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ เรียนสอนทำกิมจิ ใส่ชุดฮันบก ชมวิวกรุงโซลที่โซ

ลทาวน์เวอร์ ถ่ายรูปสามมิติที่ Trick eye และชมน้ำแข็งแกะสลักที่ Ice musium

ราคาเริ่มต้น 16,900.-

 

autumn breeze in Korea

ออกเดินทางเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2559

ถ่ายรูปน่ารักที่หมู่บ้านแห่งเทพนิยายแสนสวย สักการะพระใหญ่ที่วัดชินฮึงซา นั่งกระเช้าขึ้นอุทยานซอรัคซาน

สนุกสุดเหวี่ยงที่สวนสนุกเอเวอแลนด์ ชมวิวกรุงโซลที่โซลทาวน์เวอร์ ตามรอยซีรี่ย์ที่เกาะนามิ ช้อปปิ้งสุดมัน

ที่ตลาดดังเมียงดง เพลิดเพลินกับภาพสามมิติ trick eye

ราคาเริ่มต้น 16,900.-

 

 Oho ski in korea

ออกเดินทางเดือน ธันวาคม 2559

พักที่สกีรีสอร์ทสุดหรู พร้อมเล่นสนุกสุดเหวี่ยงกับลานสกีขนาดใหญ่ ย้อนรอยซีรีย์ดัง winter love song ที

เกาะนามิ ช้อปปิ้งตลาดดังเมียงดง เล่นสนุกสุดเหวี่ยงที่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ โรงเรียนสอนทำกิมจิ ใส่ชุดฮัน

บกประจำชาติ ชมวิวกรุงโซลที่โซลทาวเวอร์ ถ่ายรูปสามมิติที่ Trick eye และชมน้ำแข็งแกะสลักที่ Ice

musium

ราคาเริ่มต้น 18,900.-

 

 

 Romantic autumn

เดินทางเดือนกันยายน - ตุลาคม 2559

ปั่นเรียลไบท์สัมผัสบรรยากาศสุดโรแมนติคที่หมู่บ้านอังกฤษ English Village ถนนกาโรซูกิลย่านชินซาดงถนน

ช้อปปิ้งสไตล์ยุโรป หมู่บ้านบุกชอนฮันบก ชมฤดูไม้เปลี่ยนสีที่เกาะนามิ คล้องกุญแจคู่รักที่โซลทาวน์เวอร์

ช้อปปิ้งที่ตลาดเมียงดง พิเศษ บุฟเฟ่บาร์บิิคิวสไตล์เกาหลี

ราคาเริ่มต้น 15,900.-

 

 

 

OHAYOU TOKYO FUJI

เดินทางตุลาคม 2559

เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ชมภูเขาไฟจูจิ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ทะเลสาปยามานะกะ พิเศษเมนูขาปู

ยักษ์แบบไม่อั้น แช่น้ำแร่ออนเซ็น นำท่านสู่สวนโออิชิปาร์ค โตเกียว วัดอาซากุซะนมัสการเจ้าแม่กวนอิม นำ

ท่านสู่ชินจูกุ ขึ้นชมอาคาร Tokyo metropolitan goverment ช้อปปิ้งชินจูกุ อิสระช้อปปิ้งทั้งวัน หรือ เลือก

ซื้อทัวร์ดิสนี่แลนด์


ราคาเริ่มต้น  2ึ7,900.-  

Tokyo super save

เดินทางเดือน กรกฎาคม -กันยายน 2559

 เที่ยวญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ย้อนรอยสมัยเอโดะ เยือนเมืองลิตเติ้ลโตเกียว ณ เมืองคาวาโคเอะ  ขอพร

จากเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุซะ เก็บภาพประทับใจกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ โตเกียวสกายทรี ช้อป

ปิ้งย่านดังชินจูกุ

 

 ราคาเริ่มต้น 19,900.-

Spicy in tokyo

เดินทางเดือนกรกฎาคม  - ตุลาคม 2559

เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย  ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังที่ โกเทมบะเอาท์เลท ขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม

ทองคำ ณ วัดอาซากุซะ ช้อปปิ้งย่านดังที่ชินจูกุ ชมความงามของภูเขาไฟฟูจิยามา ที่ได้รับหารยกย่องว่าเป็น

ภูเขาไฟที่สวยที่สุดในโลก

ราคาเริ่มต้น 22,900.-

 

 

 Osaka super shock

เดินทางเดือนมิถุนายน - ตุลาคม 2559

เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ชมความยิ่งใหญ่งดงามของปราสาทโอซากา ชมมรดกโลกวัดน้ำใส สิ่งมหัสจร

รย์ของโลกยุคใหม่ ช้อปปิ้งถนนสายกาน้ำชา ชมศาลเจ้าโทริอิ ซุ้มประตูสีแดงที่เป็นสัญญลักษณ์ของศาลเจ้า

กว่าร้อยต้น ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังที่ริงกุ เอาท์เลท ช้อปปิ้งชินไชบาชิ อิสระเต็มวันให้ท่านได้ช้อปปิ้ง หรือ

เลือกเที่ยวยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ

ราคาเริ่มต้น 23,900.-

 Tokyo strong autumn

เดินทางเดือนตุลาคม- พฤศจิกายน 2559

เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย สัมผัสบรรยากาศสีสันใบไม้เปลี่ยนสี ขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัด

อาซากุซะ เก็บภาพประทับใจกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่กรุงโตเกียว โตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งย่านดังที่ชินจูกุ

ราคาเริ่มต้น 29,900.-

 

 

 Autumn in hokkaido

เดินทางเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2559

เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย สัมผัสความงามของเกาะฮอกไคโด อาณาจักรแห่งกล่องดนตรีนับหมื่นชิ้น

ดื่มด่ำกับความงามของเมืองโอตารุ เยือนโรงงานและชิมชอคโคแลค Shiroi koibito ที่ขึ้นชื่อของฮอคไคโด

ช้อปปิ้งกันแบบจุใจที่มิตซูเอาท์เลท อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจ

ราคาเริ่มต้น 36,900.-

 

 

 ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม เทพทันใจ

เดินทางเมษายน -กันยายน 2559

เมียนม่าร์ จิ๊บจิ๊บ บินสายการบินนกแอร์  พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา ขอพรพระ

เทพทันใจ พระนอนตาหวาน โรงแรมหรูระดับ 4ดาว พิเศษชาบูชิบุฟเฟ่  เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร กุ้งแม่น้ำ

เผา ชุดเสริมบารมี

ราคาเริ่มต้น 9,999.- 

 

 ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พระธาตุอินแขวน

เดินทางมีนาคม -กันยายน 2559

เมียนม่าร์ ซุปเปอร์คุ้ม บินสายการบินบางกอกแอร์เวย์  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พระธาตุอินแขวน

พระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา พักเรือหรู หรือ โรงแรมหรูระดับ 4ดาว พิเศษชาบูชิบุฟเฟ่ เป็ดปักกิ่ง กุ้งสลัด

มังกร กุ้งแม่น้ำเผา ชุดเสริมบารมี

ราคาเริ่มต้น  14,900.-

  

 ย่างกุ้ง หงสา ชเวดากอง อินแขวน เทพทันใจ

เดินทางเมษายน -พฤษภาคม 2559

เมียนม่าร์ วินเทจบินสายการบิน MAI 8M ทัวร์ย่างกุ้ง หงสา ชเวดากอง พระธาตุอินทร์แขวน พระบรมรูป

พระสุพรรณกัลยา พักเรือหรู หรือ โรงแรมหรูระดับ 4 ดาว พิเศษ ชาบูชิบุฟเฟ่ เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร

กุ้งแม่น้ำเผา ชุดเสริมบารมี

ราคาเริ่มต้น 12,900.-

  

 พม่า มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน

เดินทางเมษายน - กันยายน 2559

บินสายการบิน PG และบินภายในพุกาม มัณฑะเลย์ สักการะ 2 มหาบูชาสถาน สักการะมหาเจดีย์ชเวสิกอง

ป่าทะเลเจดีย์ 4000องค์ ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี นั่งเรือล่องแม่น้ำอิรวดี พิเศษเต็มอิ่มกับ ชาบูชิ

บุฟเฟ่ และชุดเสริมบารมี

ราคาเริ่มต้น 13,900.-

 

 

 Blessing Myanmar

เดินทางเมษายน -กันยายน 2559

อิ่มบุญ พม่า ย่างกุ้ง หงสาดี พระธาตุอินแขวน เที่ยวครบจุดไฮไลท์ สบาย ไม่เหนื่อย มหาเจดีย์ชเวดากอง

เทพทันใจ อาหารครบทุกมื้อ เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร กุ้งแม่น้ำเผา นอนหรู 5ดาว พร้อมของแถมเพียบ

ราคาเริ่มต้น 12,900.-

 

 

   

 

 

 

 Freshy central vietnam

เดินทาง สิงหาคม - กันยายน 2559

เที่ยวครบ3เมืองหลัก เวียดนามกลางดานัง เว้ ฮอยอัน ชมอุโมง Hai van ที่มีความยิ่งใหญ่อลังการ ชม

ทะเลสาบน้ำกร่อยที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย tam giang ชมพระราชวังไดโน้ยแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก ล่องเรือ

ล่องแม่น้ำหอมแม่น้ำสายหลักของเว้ ยั่งกระเช้าบานาฮิลล์ที่ยาวที่สุดของเวียดนาม เที่ยวเมืองดานัง ชมเมือง

ฮอยอันเมืองมรดกโลก 

ราคาเริ่มต้น 11,900.- 

 

Wonderful Hanoi Halong Sapa

ออกเดินทางสิงหาคม - ธันวาคม 2559

ชมความงามเมืองซาปา เมืองหลังคาโลกอินโดจีน สัมผัสการทำนาขั้นบันไดหมู่บ้านก๊าดก๊าด กินลมชมวิวระ

หว่างทางที่หมู่บ้านตะวัน ลิ้มรสอาหารทะเล ช้อปปิ้งไนท์บาซาฮาลอง คารวะสุสานลุงโฮ ชมโชว์หุ่นกระบอก

น้ำ ช้อปปิ้งถนนสาย 36

ราคาเริ่มต้น 14,900.-

 

 

 Amazing Hanoi sapa

ออกเดินทางสิงหาคม-ธันวาคม 2559

ชื่นชมความงามของเมืองซาปา เมืองหลังคาโลกอินโดจีน สัมผัสการทำนาขั้นบันไดที่หมู่บ้านก๊าด ก๊าด กินลม

ชมวิวความงามของผืนนาระหว่างทางที่หมู่บ้านตะวัน ผ่อนลายสายน้ำที่น้ำตกซิลเวอร์วอเตอร์ฟอล คารวะ

สุสานลุงโฮ วีรบุรุษชาวเวียดนาม ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ ช้อปปิ้งบนถนนสาย 36 

ราคาพิเศษ 12,900.-

  

 

 Grand central vietnam

ออกเดินทางกรกฎาคม-ตุลาคม 2559

บินสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวครบสามเมืองหลักเวียดนามกลางเว้ ดานัง ฮอยอัน นั่งเรือล่องแม่น้ำ

หอมแม่น้ำสายหลักของเว้ พร้อมชมการแสดงพื้นเมือง นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาบาน่าฮิลพร้อมบุฟเฟ่บนเขา ชม

เมืองฮอยอันเมืองมรดกโลก เที่ยวเมืองดานังเมืองท่าสำคัญ

ราคาเริ่มต้น12,900.-

 

 

 Dream central vietnam

ออกเดินทางกรกฎาคม-ตุลาคม 2559

เที่ยวครบสามเมืองหลักเว้ ดานัง ฮอยอัน นั่งเรือล่องแม่น้ำหอมแม่น้ำสายหลักของเว้ ชมการแสดงดนตรีพื้น

เมือง ชมเมืองฮอยอันเมืองมรดกโลก ชมเมืองดานังเมืองท่าของเวียดนาม

 

ราคาเริ่มต้น 9,999.-

 

 Delight south Vietnam

ออกเดินทางเดือนสิงหาคม - ธันวาคม 2559

เที่่ยวครบโฮจิมินซิตี้ เมืองเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม ผจญภัยในทะเลทรายมุยเน่ ชมความงามของแก

รนแคนย่อนเวียดนาม สัมผัสความโรแมนติคที่เมืองดาลัดสวิสเซอร์แลนด์แห่งเอเชียที่หนาวเย็นตลอดปี ช้อป

ปิ้งในตลาดเบ๋นถั่น

ราคาเริ่มต้น 12,900.- 

 

 

singapore super save 

เดินทางเดือนเมษายน -พฤศจิกายน 2559

ชม มารีนาเบย์แซนด์สวนลอยฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก โชว์น้ำพุ Wonderful light สัมผัสน้ำพุแห่งควม

มั่งคั่งFountian of wealth ชม Garden by the bay สนุกเต็มวันกับยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ ล่องเรือบั๊มพ์โบท

ถ่ายรูปกับสัญญลักษณ์ของสิงคโปร์เมอร์ไลออน เที่ยวไชน่าทาวน์ ไหว้เจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งถนนออร์ชาด

ราคาเริ่มต้น 13,900.-

 

 Absolute singapore

ออกเดินทางสิงหาคม-ธันวาคม 2559

ถ่ายรูปคู่กับ merlion สัญญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ ชม marina bay sand hotel โรงแรมและคาสิโนหรู

ระดับ 6ดาว สัมผัสนำ้พุfountian of wealth ที่เชื่อกันว่าจะนำมาซึ่งโชคลาภ ชม wonderful light ม่านน้ำแสงสี

เสียงใหญ่ที่สุดในอาเชี่ยน พร้อมตั๋ว universal studio

ราคาเริ่มต้น 14,900.-

 

 Truly singapore

ออกเดินทางกรกฎาคม - ธันวาคม 2559

ถ่ายรูปคู่กับ merlion สัญญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ ชม marina bay sand hotel โรงแรมและคาสิโนหรู

ระดับ 6ดาว สัมผัสน้ำพุfountian of wealth ที่เชื่อกันว่านำมาซึ่งโชคลาภ ชม wonderful light ม่านน้ำแสงสี

เสียงที่ใหญ่ที่สุดในอาเชี่ยน พร้อมตั๋ว universal และ sae aquaruim 

ราคาเริ่มต้น 15,555.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัท ซันสกายทัวร์ จำกัด ใบอนุญาตการท่องเที่ยวเลขที่ 11/6886 เลขที่ตั้งสำนักงาน 98 อาคารบ้านเลิศไพรวัลย์ ถนนจันทน์ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร. 02-211-7393, 02-464-6806-7 มือถือ 086-397-8788, 081-561-8691,081-307-6800 Fax. 02-464-6807 E-mail: sunskytour@hotmail.com line id:092 374 2333 , boonchai58